Dokument & lagar (1 154 träffar)

Motion 2005/06:Sf24 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Sammanfattning Regeringen föreslår att ett enmansföretag under ett års tid ska få en skattenedsättning på arbetsgivaravgiften för en nyanställd person. Allians för Sverige finner det intresseväckande att regeringen tillstår att ekonomiska incitament för det privata näringslivet kan underlätta för nya jobb, men den föreslagna


Utskottsberedning: 2005/06:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf24 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 43 kB)

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN TRAFIKINSPEKTIONSUTREDNINGEN Särskild utredare Ingvar Åkesson informerar om inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet.

2006-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile. Justering av förslag

2006-03-30 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-03-30 TID Kl. 09.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikinspektionsutredningen Särskild utredare Ingvar Åkesson och utredare Lars Magnusson informerar om inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet. 2 Information

2006-03-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:24

RIKSDAGEN PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-03-30 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:23. 2 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan

2006-03-30

Motion 2005/06:T16 av Sten Tolgfors (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkten för regeringens fördelning av driftsbidrag till icke-statliga flygplatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av regionala direktförbindelser med Köpenhamn


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:T16 av Sten Tolgfors (m) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:T15 av Torsten Lindström och Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:160 i den del som avser driftsbidraget till StockholmVästerås flygplats och Örebro flygplats. Motivering En väl utvecklad infrastruktur är av strategisk och vital betydelse för en regions och ett lands tillväxt och för dess utvecklingsmöjligheter. Inte minst


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T15 av Torsten Lindström och Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 40 kB)

Betänkande 2005/06:SfU17

Riksdagen godkände ett avtal från den 12 december 2005 som ändrar konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile. Ändringarna är framför allt en anpassning till det reformerade svenska pensionssystemet som i sin helhet började gälla den 1 januari 2003. De innebär i princip inga nya åtaganden som medför några kostnader för Sverige. Konventionen ska gälla som lag i Sverige, och träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-20

Betänkande 2005/06:SfU17 (pdf, 1570 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konvention mellan Sverige och Chile

Omröstning 2005/06:TU11p5 Privatisering av Luftfartsverket

Votering: betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 5 Privatisering av Luftfartsverket Riksdagen avslår motion 2005/06:T559 yrkande 36. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m 43 0 0 12 c 16 0 0

2006-03-29

Omröstning 2005/06:TU11p7 Regionala flygplatsfrågor

Votering: betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 7 Regionala flygplatsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T228, 2004/05:T279, 2004/05:T435, 2005/06:T239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T249, 2005/06:T281, 2005/06:T305, 2005/06:T308, 2005/06:T318, 2005/06:T321 yrkande 4, 2005/06:T412 yrkande 5, 2005/06:T505,

2006-03-29

Omröstning 2005/06:TU11p6 Flygplatskapaciteten i Stockholm- Mälardalsområdet

Votering: betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 6 Flygplatskapaciteten i Stockholm- Mälardalsområdet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T218, 2005/06:T260, 2005/06:T418, 2005/06:T473, 2005/06:T501, 2005/06:T525, 2005/06:T594, 2005/06:T608 yrkande 14, 2005/06:MJ439 yrkande 4, 2005/06:N302 yrkande 8 och

2006-03-29

Omröstning 2005/06:TU11p1 Konkurrensvillkor

Votering: betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 1 Konkurrensvillkor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T497 yrkande 13 och 2005/06:T559 yrkande 33. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 26 m

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU9p3 Passkrav, registrering m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU9 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 3 Passkrav, registrering m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf18 yrkandena 1 och 3. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU9p1 Försörjningskrav

Votering: betänkande 2005/06:SfU9 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 1 Försörjningskrav Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf19 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-03-29 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU9p2 Icke-diskriminering

Votering: betänkande 2005/06:SfU9 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 2 Icke-diskriminering Riksdagen avslår motion 2005/06:L291 yrkande 38. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p5 Återinförande av sista länken-bestämmelsen

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 5 Återinförande av sista länken-bestämmelsen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson båda v yrkande

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p4 Familjeåterförening när barnet fyllt 18 år m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 4 Familjeåterförening när barnet fyllt 18 år m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf247 av Ulla Hoffmann m.fl. v yrkande 1 i denna del.

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p2 Introduktionskurs

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 2 Introduktionskurs Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. fp yrkande 5. Datum: 2006-03-29 Omröstning i sakfrågan

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p3 Omförhandling av familjeåterföreningsdirektivet

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 3 Omförhandling av familjeåterföreningsdirektivet Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 11. Datum: 2006-03-29

2006-03-29

Omröstning 2005/06:SfU8p1 Uppehållstillstånd för make och sambo

Votering: betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, förslagspunkt 1 Uppehållstillstånd för make och sambo Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. m yrkande 1. Datum: 2006-03-29

2006-03-29