Dokument & lagar (44 004 träffar)

Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3166 av Markus Wiechel SD Utökad möjlighet att använda sig av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SkU TU

Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3161 av Roger Hedlund SD Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3160 av Roger Hedlund SD Bygg två-plus-två-väg på E4:an Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Europaväg 4 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gävleborg är en viktig trafiklänk där det idag finns åtta mil mellan Gävle


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3158 av Roger Hedlund SD Bygg ut E16 GävleOslo till två-plus-två-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut Europaväg 16 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Europaväg 16 är en viktig för


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3099 av Noria Manouchi M Öresundsmetron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga en Öresundsmetro och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skåne och Malmö har stora demografiska och socioekonomiska utmaningar framöver.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. L Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rikstäckande trafikmedicinsk kompetens och tillkännager detta för regeringen. Motivering Säkra förare och en säker trafikmiljö är


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att utöka kapaciteten och minimera


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér båda S Byte av registreringsnummer på bil Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en lagstiftning som gör att alla bilägare enkelt får sina nummerplåtar säkrade och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2985 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2985 av Edward Riedl M Fortkörning där blåljuspersonal arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja straffen för fortkörning där blåljuspersonal arbetar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2985 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2985 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2984 av Edward Riedl M Fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja straffen för fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Årligen går det att läsa om


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2982 av Edward Riedl M Stärka Arlandas konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stärka Arlandas konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den flygstrategi som regeringen tog


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2972 av Edward Riedl M Uppvisande av körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja bötesbeloppet för individer som inte kan uppvisa ett giltigt körkort vid bilkörning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2971 av Edward Riedl M Höjd hastighet för A-traktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverken för A-traktorer i syfte att överväga möjligheten att öka den tillåtna hastigheten till 45 kilometer i timmen för


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2970 av Edward Riedl M Höjd hastighet för bärgningsbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja högsta tillåtna hastighet för bärgningsbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikolyckor och


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2969 av Edward Riedl M Tillåt vinterdäck efter den 15 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning som tillåter vinterdäck under en längre säsong än i dag och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2968 av Edward Riedl M Översyn av hastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningarna på vägarna i syfte att värna både trafiksäkerhet och framkomlighet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2967 av Edward Riedl M Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att överväga att pausa införandet av fjärrstyrd flygledning och ta fram ett bättre underlag där flygets alla parter


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2966 av Edward Riedl M Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en omdragning av E4:an i Skellefteå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikverket


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2930 av Edward Riedl M Snöröjning i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa fungerande snöröjning i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2902 av Edward Riedl M Avskaffande av miljözoner för personbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att avskaffa miljözoner för personbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen införde


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)