Dokument & lagar (44 004 träffar)

Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. M Infrastruktur i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Halland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi


Utskottsberedning: 2019/20:TU1

Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. M Klimatpolitik för hoppfulla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU UbU 2019/20:FiU34 2019/20:MJU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 171 kB)

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm M Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda nyttoeffekterna av en upprustad bohusbana på kort och lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm M Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till en snabb, smidig och seriös järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverige har på många sätt betydande utmaningar och detta gäller


Utskottsberedning: 2019/20:TU1

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 130 kB)

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Mobiltäckning även där marknaden är svag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobiltäckning i områden dit marknadskrafterna inte når och vikten av mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Undvik framtida båthaverier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att besiktningskrav och regelbundna kontroller ska gälla även restaurangbåtar och restaurangpråmar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående e-tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av god tillgång till bredband så att e-tjänster kan nyttjas i större utsträckning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Översyn av vägnätet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn av vägnätet för att utjämna skillnaderna i landet och förbättra


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsekonomisk och miljömässig lönsamhet ska vara vägledande i valet av infrastrukturprojekt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU KU MJU SkU TU 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 184 kB)

Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Nationell förarutbildning för utryckningsfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av behovet av att säkra patienternas och räddningspersonalens trygghet och därför


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng båda M Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya stambanor för snabbtåg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggnationen av nya stambanor


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2541 av Cecilia Widegren M E20 som projektväg för elektrifiering t.ex. laddstolpar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra E20 till projektväg för elektrifiering av väg och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2530 av Kristina Yngwe C Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ystad


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2515 av Katarina Brännström M Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regler samt hur tillämpning sker när det gäller skyltar på landsbygden för att underlätta för näringsliv


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2514 av Katarina Brännström M Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket uppmanas att sätta upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2495 av Cecilia Widegren M Framtidens infrastruktur i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2494 av Cecilia Widegren M Förändrade cruisingtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över krångliga och otidsenliga föreskrifter som försvårar och ställer till det för Sveriges civilsamhälles motorentusiaster och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2493 av Cecilia Widegren M Alltid sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa vintertid och i stället införa ständig sommartid i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många människor känns


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)