Dokument & lagar (44 002 träffar)

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2389 av Erik Ottoson M Tvärförbindelse Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör säkerställa full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn så att projektet kan fortlöpa enligt plan, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2387 av David Josefsson M Möjlighet för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av konkurrensneutral tillgång till digital infrastruktur kopplat till biljett- och betalningssystem


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2386 av David Josefsson M Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att tillåta differentiering av parkeringsavgifter och trängselskatt samt parkeringsvillkor i syfte


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard M Utbyggnad av E18-sträckan KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att påskynda utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra till motorvägsstandard och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2384 av Ida Drougge M Transport av släp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande regler för körkort som gör att små lätta bilar med sämre bromssystem tillåts dra större och tyngre släp än vad större och säkrare bilar gör


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard M Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Trafikverket att inleda planering av en ny järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2378 av Ida Drougge M Östlig förbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2360 av Lars Beckman M Gaturenhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen rörande gaturenhållning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medierna har  rapporterat om risken för hälsoeffekter av fastighetsägarnas


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2348 av Lars Beckman M Försäljning av Arento AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens ägande i Arento AB och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om posttjänster på lika villkor i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. S Tillgång till bilprovning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över konsekvenserna av privatiseringen av bilprovningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategi för Sveriges östersjöhamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att förbättra Sveriges hamnar så att mer gods kan överföras från väg till sjöfart


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. S Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. S Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. S Handlingsplan för framtidens transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en handlingsplan för framtidens transporter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. S En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget med en klimatsmart, effektiv och konkurrenskraftig svensk sjöfart och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2210 av Julia Kronlid SD Tillåta dubbdäck fram till den 30 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD En familjevänlig tågtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för en familjevänlig tågtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens samhälle bor inte alltid


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2191 av Lotta Finstorp M Otrygga plankorsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda arbetet med att bygga bort plankorsningar där snabba tåg passerar genom tätorter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Korsningar


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)