Dokument & lagar (1 279 träffar)

Omröstning 2011/12:AU8p9 Regelverket i vissa särskilda situationer

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 9 Regelverket i vissa särskilda situationer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 yrkande 13 och 2011/12:N252 yrkande 21. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p1 Allmänna principer för försäkringen

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Allmänna principer för försäkringen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A308 yrkandena 1, 9, 10 och 24, 2011/12:A335 yrkande 14 och 2011/12:A382 yrkande 3. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p3 Arbetsvillkoret

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 Arbetsvillkoret Riksdagen avslår motion 2011/12:A308 yrkande 11. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 97 0 0 10 MP 0 22 0 3 FP

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p2 Hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 2 Hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A216, 2011/12:A308 yrkande 25 och 2011/12:A382 yrkandena 2 och 4. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti

2012-04-19

Trafikutskottets protokoll 2011/12:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-19 TID Kl. 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens väg- och transportforsknings-institut, VTI Forskningsdirektör Nils-Petter Gregersen, forskare Christina Stave och pressekreterare Fredric Ripe, samtliga från VTI,

2012-04-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-19 TID 10.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 EU-frågor på migrationsområdet 1. Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om förslag till Färdplan

2012-04-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM Torsdagen den 19 april 2012 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Den nya suppleanten Johnny Skalin presenterade sig och hälsades välkommen till utskottet. 1 Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Utskottet fortsatte behandlingen

2012-04-19

Utskottsmöte 2011/12:31 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-04-17 11:30 kl. 11:30 Plats: RÖ 5-38 1. Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Föredragning Prop. 2011/12:115 och följdmotion Föredragande: EMD 2. Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning

2012-04-17 11:30:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Stadsnätsföreningen VD Mikael Ek m.fl. från Svenska Stadsnätsföreningen SSNf informerar om föreningens verksamhet för utvecklingen av bredbandsförbindelser

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 SfU6y Justering Skr. 2011/12:105 och motioner Föredragande: JIL 3. Kanslimeddelanden

2012-04-17 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-04-17 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Stadsnätsföreningen VD Mikael EK och projektchef Camilla Jönsson, från Stadsnätsföreningen SSNfinformerade om föreningens verksamhet för utvecklingen av bredbandsförbindelser

2012-04-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-04-17 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26 och 2011/12:27. 2 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 SfU6y Utskottet fortsatte behandlingen

2012-04-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM Tisdagen den 17 april 2012 TID 11.3012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling. 2 Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen:

2012-04-17

Betänkande 2011/12:TU8

Det förekommer skattebrott inom taxibranschen och problem med prissättningen av taxiresor. Riksdagen ger därför regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som tar fram åtgärder för att komma till rätta med problemen. Utredningen ska ta ett samlat grepp om branschens utveckling.

Regeringen får också i uppdrag att se till att obligatoriska redovisningscentraler för taxametrar införs. Till redovisningscentralerna ska chaufförernas köruppdrag och ersättningar rapporteras. Det bör ställas krav på åkarna att de är anslutna till en redovisningscentral för att de ska få taxitillstånd. En övergångsperiod bör gälla innan de nya reglerna träder i kraft.

Riksdagens beslut grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen gör dessutom ett tillkännagivande om att kravet på lokalkännedom för taxichaufförerna i Stockholms län ska vara kvar. Transportstyrelsen beslutade att slopa kravet från den 1 april 2012. Riksdagen anser att beslutet varken gynnar resenärerna eller seriösa åkare. Riksdagens ställningstagande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Beredning: 2012-03-15 Justering: 2012-04-10 Debatt: 2012-04-25 Beslut: 2012-04-25

Betänkande 2011/12:TU8 (pdf, 2976 kB) Webb-tv debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-04-12 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, utstationeringspaketet KOM2012 130 och KOM2012 131 Statsrådet Hillevi Engström 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

2012-04-12 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-04-12 09:30 kl. 09:30 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning om arbetskraftsinvandring Bilagor Program och deltagarförteckning endast elektroniskt

2012-04-12 09:30:00

Omröstning 2011/12:TU10p7 Efterkonvertering och typgodkännande

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 7 Efterkonvertering och typgodkännande Riksdagen avslår motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 3 och 12 i denna del. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p10 Längd och vikt för lastbilar

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 10 Längd och vikt för lastbilar Riksdagen avslår motion 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 7. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p1 Förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 1 Förnybara drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T280 av Camilla Waltersson Grönvall M2011/12:T412 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 3, 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 12 och 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p3 Historiska fordon

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 3 Historiska fordon Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T268 av Lars Gustafsson KD2011/12:T382 av Isak From och Per Svedberg båda S och 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson båda SD yrkande 3. Datum: 2012-04-12 Omröstning

2012-04-12