Dokument & lagar (136 träffar)

Yttrande 1976/77:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1916/11:2 y över vissa delar av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde jämte motion Till fmansiitskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:TU2 (pdf, 119 kB)

Yttrande 1976/77:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1976/77:1y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser kommu nikationsdepartementets verksamhetsområde Till försvarsutskottet Enligt utdrag ur försvarsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:TU1 (pdf, 213 kB)

Yttrande 1976/77:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1976/77:2y över viss del av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 6

1976-12-31

Yttrande 1976/77:SfU2 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1976/77:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1976/77:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1976/77:ly över viss del av propositionen 1916111:41 om ändrade beskattningsregler för egenföretagare m. m. Till skatteutskottet Genom beslut den 23 november 1976 har skatteutskottet begärt socialförsäkringsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:SfU1 (pdf, 84 kB)

Yttrande 1976/77:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. JuU 1916/11:1 y Justitieutskottets yttrande 1976/77:1 y över vissa delar av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78 m. m. kompletteringspropositionen jämte motioner Till finansutskottet Inledning

1976-12-31

Yttrande 1976/77:JuU1 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1976/77:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:5 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:5 y över propositionen 1976/77:150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1976/77:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:4y över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå Till näringsutskottet Näringsulskoltet har berett arbelsmarknadsulskollel tillfälle all avge yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU4 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1976/77:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:3y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde Till f ö rsvarsutskottet Försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU3 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1976/77:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:2 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1916111:2 y över propositionen 1976/77:80 om insatser för samema jämte motioner Till kulturutskottet Kulturutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över dels propositionen 1976/77:80 om

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU2 (pdf, 130 kB)

Yttrande 1976/77:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:1 y i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU1 (pdf, 274 kB)