Dokument & lagar (229 träffar)

Yttrande 1978/79:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. TU 1978/79:ly Trafikutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 såvitt avser viss avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster Till finansutskottet Finansutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:TU1 (pdf, 57 kB)

Yttrande 1978/79:SoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1978/79:8 y över propositionen 1978/79:182 om försöksverksamhet med s. k. kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott jämte motioner Till justltieutskottet Justitieutskottet har den 8 maj 1979 beslutat inhämta yttrande

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU8 (pdf, 166 kB)

Yttrande 1978/79:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1978/79:7 y om anvisande av ytterligare medel till statens naturvårdsverk för budgetåret 1979/80 Till Jordbn iksu t sko t tet Vid del lidigare statens institut för folkhälsan fanns en omgivningshygie-nisk avdelning, vilken i samband

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU7 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1978/79:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1978/79:6 y Socialutskottets yttrande 1978/79:6 y över propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik, såvitt avser vissa åtgärder i glesbygd Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 5 april 1979 berett socialutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU6 (pdf, 83 kB)

Yttrande 1978/79:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1978/79:5 y Socialutskottets yttrande 1978/79:5 y över vissa delar av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Finansutskottet har hemställt om yttrande från socialutskottet över propositionen 1978/79:95

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU5 (pdf, 329 kB)

Yttrande 1978/79:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1978/79:4 y Socialutskottets yttrande 1978/79:4 y över motionen 1978/79:1679 om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta yttrande från socialutskottet över motionen 1978/79:1679

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU4 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1978/79:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1978/79:3 y Socialutskottets yttrande 1978/79:3 y över propositionen 1978/79:41 om tandläkarnas utbildning m. m. jämte motion Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:41

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU3 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1978/79:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1978/79:2 y över i propositionen 1978/79:12 framlagda förslag till lag om ändring i barnavårdslagen 1960:97 och lag om ändring i lagen 1964:143 om bidragsförskott jämte motioner Till lagutskottet Lagutskottet barden 17okloberoch

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU2 (pdf, 613 kB)

Yttrande 1978/79:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1978/79:1 y Socialutskottets yttrande 1978/79:1 y iver vissa delar av motionen 1978/79:1 om åtgärder inom den ekonomiska politiken för att förbättra sysselsättningen Till finansutskottet Finansutskottet har den 12 oktober 1978 beslutat bereda socialutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SoU1 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1978/79:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:2 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:2 y över viss del av propositionen 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m. jämte motion Till skatteutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har skatteutskottet berett socialförsäkringsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU2 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1978/79:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:1 y över viss del av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om socialförsäkringsutskottets

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1978/79:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:5 y över motion väckt med anledning av prop. 1978/79:207 om förvärv av aktier i Södra Skogsägarna AB och Norrlands Skogsägares cellulosa AB Till näringsutskottet Genom beslut den 8 maj 1979 har näringsutskotlet berett

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU5 (pdf, 68 kB)

Yttrande 1978/79:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:4 y med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik jämte motioner Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 5 april 1979 har arbetsmarknadsutskottet berett Jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU4 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1978/79:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. JoU 1978/79:3 y Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:3 y med anledning av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om yttrande från jordbruksutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU3 (pdf, 180 kB)

Yttrande 1978/79:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. JoU 1978/79:2 y Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:2 y med anledning av motion om de statliga kreditgarantilånen till jordbrukets yttre och inre rationalisering m. m. Till finansutskottet Genom beslut den 30 januari 1979 har finansutskottet berett jordbruksutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU2 (pdf, 98 kB)

Yttrande 1978/79:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. JoU 1978/79:1 y Jordbruksutskottets yttrande 1978/79:1 y med anledning av motion om åtgärder inom den ekonomiska politiken för att förbättra sysselsättningen Till finansutskottet Genom beslut den 12 oktober 1978 har finansutskoftet berett jordbruksutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:JoU1 (pdf, 81 kB)

Yttrande 1978/79:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:4 y över motionen 1978/79:2435 såvitt angår frågan om stöd till fackliga organisationer Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motionen 1978/79:2435,

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1978/79:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:3 y över propositionen 1978/79:145 om åtgärder för tekoindustrin jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:145 och

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU3 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1978/79:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:2 y över motionen 1978/79:1679 om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över motionen 1978/79:1679 av Birgitta

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU2 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1978/79:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1978/79:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:49 om vissa varvsfrågor jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över propositionen 1978/79:49 om vissa

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU1 (pdf, 588 kB)