Dokument & lagar (75 träffar)

Omröstning 2012/13:TU7p5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju382 och 2012/13:T264. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2013-03-27

Omröstning 2012/13:AU7p1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, b lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter, c lag om

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU7p3 Arbetsmarknadsetablering

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 3 Arbetsmarknadsetablering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf288 yrkande 2, 2012/13:Sf352 yrkandena 10-14, 2012/13:N371 yrkande 7, 2012/13:A222, 2012/13:A264 yrkande 3, 2012/13:A272, 2012/13:A302, 2012/13:A393 yrkande 3 och

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU7p2 Kommunbosättningar m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 2 Kommunbosättningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkande 15, 2012/13:Sf370 yrkande 1, 2012/13:A350, 2012/13:A358 yrkandena 1 och 2, 2012/13:A360 och 2012/13:A382. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU7p6 Invandrade akademiker

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 6 Invandrade akademiker Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A294 och 2012/13:A367 yrkande 12. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 85

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår Vänsterpartiets yrkande under utskottsbehandlingen. Därmed avslår riksdagen motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-13

Omröstning 2012/13:AU6p3 Allmänna principer för försäkringen

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 3 Allmänna principer för försäkringen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 26, 2012/13:A203 av Anders Andersson KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:A248 av Hillevi Larsson S2012/13:A260 av Staffan

2013-03-13

Omröstning 2012/13:AU6p4 Administration av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 4 Administration av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A292 av Erik Almqvist och Sven-Olof Sällström båda SD yrkandena 2 och 4, 2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 25, 2012/13:A319

2013-03-13

Omröstning 2012/13:AU6p5 Villkor för ersättning

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 5 Villkor för ersättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist båda SD yrkande 1, 2012/13:A267 av Jörgen Hellman m.fl. S2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 11-14 och 21-23

2013-03-13

Omröstning 2012/13:TU2p7 Planeringsramar för perioden 2014-2025

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 7 Planeringsramar för perioden 2014-2025 Riksdagen a godkänner vad regeringen föreslår om 1. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. under perioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p24 Åtgärder för ökad och säker cykling

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 24 Åtgärder för ökad och säker cykling Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T205 av Caroline Szyber KD2012/13:T242 av Kerstin Nilsson S2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 1, 2, 8 och 10, 2012/13:T261 av Anna Wallén S2012/13:T335 av Nina

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p9 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 9 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10 i denna del, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 18, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 13 och 16, 2012/13:T385

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p6 Uppdrag på miljö- och klimatområdet

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 6 Uppdrag på miljö- och klimatområdet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 4, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-12-18

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T380 av Johan Andersson S och 2012/13:T470 av Per Åsling CDatum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p8 Höghastighetsbanor

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 8 Höghastighetsbanor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10 i denna del, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 10-13 och 14 i denna del, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 9-11 och 25 i

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p5 Transportpolitiken och klimatmålen

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 5 Transportpolitiken och klimatmålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 1, 2 och 5-7, 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 4, 2012/13:T8

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p14 Lånefinansiering

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 14 Lånefinansiering Riksdagen avslår motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 5. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 4 M 106

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A226 av Anita Brodén FP2012/13:A241 av Pia Nilsson S yrkande 1, 2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 18 och 2012/13:A308

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A236 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft båda MP yrkandena 1 och 2, 2012/13:A296 av Finn Bengtsson m.fl. M yrkande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p22 Arbetslivsforskning

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 22 Arbetslivsforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 19, 2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. S yrkande 5, 2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S yrkande 2, 2012/13:A355 av

2012-12-18