Dokument & lagar (75 träffar)

Omröstning 2012/13:TU7p4 Bashastighet i tätorter

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 4 Bashastighet i tätorter Riksdagen avslår motion 2012/13:T277 av Stina Bergström m.fl. MPDatum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 0

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU2p7 Planeringsramar för perioden 2014-2025

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 7 Planeringsramar för perioden 2014-2025 Riksdagen a godkänner vad regeringen föreslår om 1. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. under perioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU11p4 Europeisk järnvägssamordning

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 4 Europeisk järnvägssamordning Riksdagen avslår motion 2012/13:T289 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson båda SDatum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p2 Ekonomiska mål

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Ekonomiska mål Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 2 och 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p1 Samhällsuppdrag

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Samhällsuppdrag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:T394 av Olle Thorell m.fl. S och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 5 och 6. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan

2013-05-02

Omröstning 2012/13:AU7p1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, b lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter, c lag om

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår Vänsterpartiets yrkande under utskottsbehandlingen. Därmed avslår riksdagen motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-13

Omröstning 2012/13:AU2p8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A226 av Anita Brodén FP2012/13:A241 av Pia Nilsson S yrkande 1, 2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 18 och 2012/13:A308

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A236 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft båda MP yrkandena 1 och 2, 2012/13:A296 av Finn Bengtsson m.fl. M yrkande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU1p3 Förebyggande arbete mot diskriminering

Votering: betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 3 Förebyggande arbete mot diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkandena 22 och 23, 2012/13:So222 yrkandena 6 och 7, 2012/13:So595 yrkande 11, 2012/13:A219 yrkandena 3 och 4, 2012/13:A252, 2012/13:A306 och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU11p2 Föreskrifter med straffsanktion

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 2 Föreskrifter med straffsanktion Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A20 yrkande 1 och 2012/13:A21. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-06-17

Omröstning 2012/13:TU17p1 Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta

Votering: betänkande 2012/13:TU17 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. V yrkande 3, 2012/13:T259 av Thomas Finnborg M2012/13:T345 av Per Lodenius och Staffan Danielsson båda C2012/13:T408 av Helena Leander

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU16p1 Hastighetsefterlevnad för tung trafik

Votering: betänkande 2012/13:TU16 Yrkestrafik- och taxifrågor, förslagspunkt 1 Hastighetsefterlevnad för tung trafik Riksdagen avslår motion 2012/13:T509 yrkande 17. Datum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 102 0

2013-05-22

Omröstning 2012/13:AU11p5 Förebyggande arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 5 Förebyggande arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf381 yrkande 9, 2012/13:A244 och 2012/13:A395 yrkande 2. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-06-17

Omröstning 2012/13:AU3p2 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Votering: betänkande 2012/13:AU3 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, förslagspunkt 2 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:159 och avslår motion 2012/13:A1. Datum: 2012-11-07

2012-11-07

Omröstning 2012/13:AU8p17 Integritetsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:AU8 Arbetsrätt förslagspunkt 17 Integritetsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju403 yrkande 11 och 2012/13:A202 yrkande 18. Datum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 96 0 0 11

2013-04-25

Omröstning 2012/13:TU2p24 Åtgärder för ökad och säker cykling

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 24 Åtgärder för ökad och säker cykling Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T205 av Caroline Szyber KD2012/13:T242 av Kerstin Nilsson S2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 1, 2, 8 och 10, 2012/13:T261 av Anna Wallén S2012/13:T335 av Nina

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU1p6 Transportstyrelsens verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 6 Transportstyrelsens verksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 8. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-12-13

Omröstning 2012/13:TU17p3 Dubbdäck

Votering: betänkande 2012/13:TU17 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 3 Dubbdäck Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. V yrkande 7, 2012/13:T306 av Bino Drummond och Rune Wikström båda M2012/13:T352 av Lars Beckman och Ulf Berg båda M2012/13:T353 av Lars Beckman M2012/13:T360 av Nina Lundström

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU12p3 Allmänna miljöfrågor

Votering: betänkande 2012/13:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 3 Allmänna miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T222 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 3, 2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 3-5, 2012/13:T274 av Gustaf Hoffstedt M2012/13:T370 av Christer Engelhardt S2012/13:T411 av Anita Brodén FP

2013-05-02

Paginering