Dokument & lagar (86 träffar)

Yttrande 1972:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande nr 1 år 1972 TU 1972:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 25 oktober 1972 har finansutskottet hemställt att trafikutskottet avger yttrande över motionen 1972:1721 av herr Bohman m, fl, m såvitt avser yrkandet att Kungl. Maj:t

1972-12-31

Yttrande 1972:TU1 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1972:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande nr 1 år 1972 JoU 1972:1 y Nr ly Jordbruksutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73 avseende konjunkturstimulerande åtgärder m.

1972-12-31

Yttrande 1972:JoU1 (pdf, 145 kB)