Dokument & lagar (65 träffar)

Yttrande 1972:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande nr 1 år 1972 TU 1972:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 25 oktober 1972 har finansutskottet hemställt att trafikutskottet avger yttrande över motionen 1972:1721 av herr Bohman m, fl, m såvitt avser yrkandet att Kungl. Maj:t

1972-12-31

Yttrande 1972:TU1 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1972:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande nr 1 år 1972 SfU 1972:1 y Nrly Socialförsäkringsutskottets  yttrande  över viss del av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder jämte motioner. Till finansutskottet Genom beslut den 19 november

1972-12-31

Yttrande 1972:SfU1 (pdf, 217 kB)
Paginering