Dokument & lagar (70 träffar)

Omröstning 2006/07:TU16p9 Konsekvenser för sysselsättningen

Votering: betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.förslagspunkt 9 Konsekvenser för sysselsättningen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T11 av Monica Green s yrkande 2, 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén båda s i denna del, 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. s yrkande 2, 2006/07:T14

2007-06-14

Omröstning 2006/07:TU16p8 Bankernas kostnadsansvar

Votering: betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.förslagspunkt 8 Bankernas kostnadsansvar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 8 och 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-06-14

Omröstning 2006/07:TU16p1 Statens ansvar för grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.förslagspunkt 1 Statens ansvar för grundläggande betaltjänster Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén båda s i denna del, 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 1, 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl.

2007-06-14

Omröstning 2006/07:TU13p2 Utskottets lagförslag

Votering: betänkande 2006/07:TU13 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.förslagspunkt 2 Utskottets lagförslag Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1990:712 om undersökning av olyckor. Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2006/07:45 punkt 1 i denna del och 2006/07:110

2007-06-07

Omröstning 2006/07:AU14p3 Information till föräldralediga

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 3 Information till föräldralediga Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p2 Beräkning av anställningstid

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 2 Beräkning av anställningstid Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd såvitt avser 3 och 39 Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:111 punkt 1 i denna del och

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU14p1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, förslagspunkt 1 Nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2006:440 om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen proposition

2007-05-31

Omröstning 2006/07:AU13p3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 3 Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1 i denna del, 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s i

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 4 Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 1976:157 om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 15 Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 2-4, 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 7, 2006/07:A275 av Maryam Yazdanfar s och

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 1 Jobb- och utvecklingsgarantin m.m. Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229b lag om ändring i lagen 2000:625 om arbetsmarknadspolitiska program såvitt avser 7 dels godkänner

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 7 Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring, såvitt avser 48 a, 48 b, 48 g och 48 h b lag om ändring i lagen 2000:625

2007-05-30

Omröstning 2006/07:AU13p16 Pendlingsstöd

Votering: betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, förslagspunkt 16 Pendlingsstöd Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 1, 2006/07:A284 av Fredrik Olovsson s och 2006/07:A344 av Ameer Sachet m.fl. sDatum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-30

Omröstning 2006/07:TU15p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T8 yrkande 1, 2006/07:T9 och 2006/07:T10. Datum: 2007-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 100 0 30

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU15p2 Nya hastighetsgränser

Votering: betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser, förslagspunkt 2 Nya hastighetsgränser Riksdagen godkänner regeringens förslag om att nya hastighetsgränser får införas, så att det blir möjligt för beslutande myndigheter att använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 kilometer i timmen. Därmed bifaller riksdagen

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU12p6 Trafikeringsrätt och tillhandahållande av tjänster

Votering: betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet, förslagspunkt 6 Trafikeringsrätt och tillhandahållande av tjänster Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 2 och 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar båda s i denna del. Datum: 2007-05-24 Omröstning

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU12p4 Banunderhåll

Votering: betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet, förslagspunkt 4 Banunderhåll Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 6 och 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 22. Datum: 2007-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU12p1 Konkurrens- och marknadsfrågor

Votering: betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet, förslagspunkt 1 Konkurrens- och marknadsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T211 av Cecilia Wikström i Uppsala fp yrkande 2, 2006/07:T220 av Kenneth Johansson och Jörgen Johansson båda c yrkande 2, 2006/07:T291 av Hans Backman och Cecilia

2007-05-24

Omröstning 2006/07:AU11p8 Rättegångskostnader i diskrimineringsmål

Votering: betänkande 2006/07:AU11 Diskriminering, förslagspunkt 8 Rättegångskostnader i diskrimineringsmål Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 24. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26 m 82 0 0 15 c 24

2007-04-25

Omröstning 2006/07:AU11p7 Frågor om rekrytering m.m.

Votering: betänkande 2006/07:AU11 Diskriminering, förslagspunkt 7 Frågor om rekrytering m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So201 yrkande 6, 2006/07:A225 och 2006/07:A270 yrkandena 14-16. Datum: 2007-04-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Paginering