Dokument & lagar (5 träffar)

EU-nämndens dokument 2008/09:23499A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller

2009-09-30

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

Yttrande 1986/87:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:3 y över motionsyrkande om en professur i säkerhetspolitisk forskning FÖU 1986/87:3 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 17 mars 1987 beslutat bereda försvarsutskottet ttllfälle att yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1986/87:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:2 y över motioner om instiftande av minnesmedaljer FöU 1986/87:2 y Till konstitutionsutskottet I yttrandet behandlas motionerna 1985/86:Fö314, Fö315 och Fö321 som alla innehåller förslag om införande av minnesmedaljer

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU2 (pdf, 110 kB)

Yttrande 1986/87:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:1 y över bilaga 1 i proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder m. m. efter Tjernobylolyckan jämte  iQfiA/7-i motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 14 oktober 1986 i fråga om proposition 1986/87:18 om vissa

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU1 (pdf, 484 kB)