Dokument & lagar (3 träffar)

EU-nämndens dokument 2008/09:23499A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller

2009-09-30

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

Yttrande 1988/89:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1988/89:FöUly Hälso- och sjukvården i krig 1988/89 FöUly Till socialutskottet I yttrandet behandlas yrkande 5 i motion 1987/88:Fö207 fpvilket försvarsutskottet beslutat att med eget yttrande överlämna till socialutskottet. Bakgrund

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FöU1 (pdf, 93 kB)