Dokument & lagar (6 träffar)

EU-nämndens dokument 2008/09:23499A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller

2009-09-30

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

Yttrande 1990/91:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U4y Fråga om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott 1990/91 FöU4y Till konstitutionsutskottet Försvarsutskottet har den 16 april 1991 beretts tillfålle alt yttra sig över deb det förslag till ändrad ärendefördelning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU4 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1990/91:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91 FöU3y Transportrådets beredskapsuppgifter Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 5 februari beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att yttra sig deb över motionerna 1990/91:T929 och 1990/91:T939 m, sdeb över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU3 (pdf, 118 kB)

Yttrande 1990/91:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U2y Konsekvensanalyser i vissa propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 18 oktober 1990 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU2 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1990/91:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:FöUly Regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1990/91 FöUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i skrivelse den 31 oktober 1990 meddelat

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU1 (pdf, 61 kB)