Dokument & lagar (17 träffar)

EU-nämndens dokument 2008/09:23499A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller

2009-09-30

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:81B

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är inskriven i regeringsformen genom beslut som trädde i kraft den 1 januari 2003 SFS 2002:903Närmare

2006-10-18

Yttrande 2005/06:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2005/06:FöU3y Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett försvarsutskottet att yttra sig över proposition 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas.

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FöU3y (doc, 76 kB)

Yttrande 2005/06:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2005/06:FöU2y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, jämte följdmotioner. Försvarsutskottet yttrar sig i följande tre frågor:

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FöU2y (doc, 51 kB)

Yttrande 2005/06:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2005/06:FöU1y Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 jämte motioner, såvitt avser försvarsutskottets beredningsområde. Utgiftsområdet

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FöU1y (doc, 57 kB)

Yttrande 2005/06:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2005/06:EUN2y Verksamheten i Europeiska unionen under 2005 skr. 2005/06:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 28 mars 2006 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005. EU-nämnden behandlar

2006-01-01

Yttrande 2005/06:EUN2y (doc, 94 kB)

Yttrande 2005/06:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2005/06:EUN1y Riksdagen i en ny tid Sammanfattning I detta yttrande redovisar EU-nämnden sina synpunkter på riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, som i sin tur bygger på 2002 års riksdagskommittés betänkande i samma ämne. EU-nämnden koncentrerar huvudsakligen sitt

2006-01-01

Yttrande 2005/06:EUN1y (doc, 134 kB) Yttrande 2005/06:EUN1y (pdf, 282 kB)

Yttrande 1993/94:FöU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU9y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat bereda försvarsutskottet tillSlle att senast den 19 maj 1994 avge yttrande över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU9 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1993/94:FöU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU8y Antipersonella minor m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 19 april 1994 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 28 april 1994 yttra sig över de motioner som väckts rörande antipersonella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU8 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1993/94:FöU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU7y Sverige och Partnerskap för fred Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 april beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens skrivelse 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU7 (pdf, 228 kB)

Yttrande 1993/94:FöU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU6y Beredskapslagring av olja för krigssituationer Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 3 mars 1994 beslutat att bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 12 april avge yttrande över proposition 1993/94:141

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU6 (pdf, 224 kB)

Yttrande 1993/94:FöU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU5y Försvaret och miljön Till jordbruksutskottet Försvarsutskottet har beslutat att med yttrande till jordbruksutskottet överlämna motionerna Jo690 s yrkande 11 och Jo691 s yrkandena 27. Nämnda motioner behandlar försvaret

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU5 (pdf, 192 kB)

Yttrande 1993/94:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU4y Disciplinförseelser av krigsmän, m.m. Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 8 februari 1994 beslutat bereda försvarsutskottet tillSlle att senast den 29 mars avge yttrande över proposition 1993/94:112 Disciplinförseelser

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU4 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1993/94:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU3y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 3 mars 1994 avge yttrande om konsekvensanalyser i propositioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU3 (pdf, 62 kB)

Yttrande 1993/94:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU2y Postlag och förändrad verksamhetsform för Postverket 1993/94 FöU2y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 25 oktober 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 18 november 1993 avge yttrande

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU2 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöUly Information om personer med skyddsklassat arbete 1993/94 FöUly Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 1 juni 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 19 oktober 1993 avge yttrande

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU1 (pdf, 74 kB)