Dokument & lagar (23 959 träffar)

Motion 2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2510 av Hans Rothenberg M Skärpta straff för hot mot förtroendevalda politiska företrädare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffen för hot mot förtroendevalda politiska företrädare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU6

Motion 2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2504 av Arin Karapet (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2504 av Arin Karapet M Lagen om ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida kommun/region ska ges en rätt till tillståndsgivning och ledning i relation till nuvarande lag avseende områden där ordningsvakter får


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2504 av Arin Karapet (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2504 av Arin Karapet (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2501 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2501 av Cecilia Widegren M Lokal polis för ökad trygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur rekryteringen för polisen ska gå till för att möjliggöra långsiktig tillväxt till ett viktigt framtidsyrke och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2501 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2501 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2500 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2500 av Cecilia Widegren M Civil olydnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillämpningen av straffskalan för vissa brott mot viss näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: JuU 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2500 av Cecilia Widegren (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2500 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2497 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2497 av Cecilia Widegren M Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om intäkter från polisens stöldgodsförsäljning kan gå till Brottsofferfonden och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2497 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2497 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2496 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2496 av Cecilia Widegren M Stävja missbruk av svenska pass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om lagändringarna är tillräckliga för att stävja missbruk, svarthandel och bedrägerier med svenska pass och tillkännager detta för


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2496 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2496 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2478 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2478 av Margareta Cederfelt M Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare förebyggande arbete mot organiserad brottslighet och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU KU

Motion 2019/20:2478 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2478 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2470 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2470 av Margareta Cederfelt M Möjlighet att vittna anonymt vid rättegång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vittnens anonymitet vid rättegångar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt som oftast rapporteras om att vittnen


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2470 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2470 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling båda MP Fler brottsbekämpande byråkrater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka samordningen och uppföljningen av myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FiU 2019/20:JuU12

Motion 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2449 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2449 av Rasmus Ling MP Förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av dem som


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2449 av Rasmus Ling (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2449 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk båda MP Satsningar mot övergrepp på barn som sprids på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att barn ska få ökad kunskap om barnpornografibrott och sexuella övergrepp och


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2437 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2437 av Jan Ericson M Översyn av lagen om hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av lagreglerna om hets mot folkgrupp i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: JuU KU

Motion 2019/20:2437 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2437 av Jan Ericson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2398 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2398 av Erik Ottoson M Minderåriga förbrytare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldern för när unga ska kunna dömas för brott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2398 av Erik Ottoson (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2398 av Erik Ottoson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2396 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2396 av David Josefsson M Möjlighet för bevakningsföretag att använda hundar för narkotikasök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att tillåta auktoriserade bevakningsföretag att genomföra narkotikasök med sökhund


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2396 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2396 av David Josefsson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2393 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2393 av Lars Beckman M Gör det brottsligt att fuska vid förarprov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med en adekvat lagstiftning som gör det brottsligt att fuska vid förarprov och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2393 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2393 av Lars Beckman (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2392 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2392 av Lars Jilmstad M Minst ett års fängelse för bostadsinbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett års fängelse bör vara minimistraffet för bostadsinbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla som har råkat ut


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2392 av Lars Jilmstad (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2392 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol båda M Effektivare kontroller på vägarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare kontroller på vägarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kontroll på väg av godstransporter


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2383 av Carl-Oskar Bohlin M Registertopsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga lagstiftningen om när s.k. registertopsning får genomföras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisen har idag möjlighet att under


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2381 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2381 av Carl-Oskar Bohlin M Ordningsstörande billjud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att koppla det straffrättsliga ansvaret för s.k. billjudsanläggningar strikt till ägandeskapet av fordonet och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2381 av Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2381 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2373 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2373 av David Josefsson M Inför möjligheten att avtjäna bötesstraff genom samhällstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att se över möjligheten att införa bötestjänst som en möjlighet att avtjäna bötesbrott


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:2373 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2373 av David Josefsson (M) (pdf, 72 kB)