Dokument & lagar (1 träffar)

KU-anmälan 2008/09:25 (050-1089-2008/09) av Eva-Lena Jansson (s) och Laila Bjurling (s)

Anmälare: Eva-Lena Jansson och Laila Bjurling, riksdagsledamöter s Datum: 2008-12-22 Dnr 050-1089-2008/09 Begäran om granskning av regeringens handläggning av nedläggningen av Svensk Kassaservice och de konsekvenser som följt därav. Den 28 november 2008 upphörde de sista delarna av Svensk Kassaservice. Bakgrunden

2008-12-22

KU-anmälan 2008/09:25 (050-1089-2008/09) av Eva-Lena Jansson (s) och Laila Bjurling (s) (pdf, 74 kB)