Dokument & lagar (5 träffar)

EU-nämndens dokument 2008/09:23499A

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2008/09 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller

2009-09-30

Yttrande 2008/09:MJU3y

2008/09:MJU3 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2008/09:MJU3 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 beslutat att bereda miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över vårtilläggsbudget till statsbudgeten

2009-05-20

Yttrande 2008/09:MJU3y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

Yttrande 2008/09:MJU2y

2008/09:MJU2 Ett lyft för forskning och innovation Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2008/09:MJU2 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 oktober 2008 berett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:50 Ett

2008-12-10

Yttrande 2008/09:MJU2y (pdf, 61 kB)

Yttrande 2008/09:MJU1y

2008/09:MJU1 Lissabonfördraget Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2008/09:MJU1 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 oktober 2008 berett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet möjlighet att avge yttrande över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning

2008-10-30

Yttrande 2008/09:MJU1y (pdf, 113 kB)