Dokument & lagar (50 träffar)

Yttrande 1976/77:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1976/77:2 f Utbildningsutskottets yttrande 1976/77:2 y över vissa delar av propositionen, 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition jämte motioner Till finansutskottet I propositionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UbU2 (pdf, 360 kB)

Yttrande 1976/77:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1976/77:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1976/77:1 y över vissa delar av propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna jämte motioner Till kulturutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har kulturutskottet anmodat utbildningsutskottet att yttra

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UbU1 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1976/77:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1916/11:2 y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:2 y över propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 maj 1977 beslutat bereda försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU2 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1976/77:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1976/77:1y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:1 y över propositionen 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m. m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsuiskoitet har den 1 mars 1977 beslutat bereda försvarsutskottet tillfälle att avge yttrande

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU1 (pdf, 73 kB)
Paginering