Dokument & lagar (146 träffar)

Yttrande 1976/77:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KU 1976/77:4 y Konstitutionsutskottets yttrande 1916/11:4 y över propositionen 1976/77:150, såvitt avser riksdagens lokalfrågor på längre sikt Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över de delar

1976-12-31

Yttrande 1976/77:KU4 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1976/77:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. I Konstitutionsutskottets yttrande 1916111:3 y över visst motionsyrkande med anledning av propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna Till kulturutskottet Kulturutskottet har anmodat konstitutionsutskottet att beträffande propositionen 1976/77:80

1976-12-31

Yttrande 1976/77:KU3 (pdf, 53 kB)

Yttrande 1976/77:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1916/11:2 y över propositionen 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m. m.såvitt gäller förslag till vissa ändringar i lagen 1937:249 om inskränkningar i rätten att bekomma allmänna handlingar Till socialförsäkringsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:KU2 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1976/77:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1976/77:ly över propositionen 1975/76:202 med förslag till nya regler om telefonavlyssning m. m. såvitt gäller viss grundlagsfråga Till Justitieutskottet Juslitieutskottet har anhållit om konstitutionsutskottets yttrande

1976-12-31

Yttrande 1976/77:KU1 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1976/77:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:5 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:5 y över propositionen 1976/77:150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1976/77:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:4y över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå Till näringsutskottet Näringsulskoltet har berett arbelsmarknadsulskollel tillfälle all avge yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU4 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1976/77:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:3y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde Till f ö rsvarsutskottet Försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU3 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1976/77:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:2 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1916111:2 y över propositionen 1976/77:80 om insatser för samema jämte motioner Till kulturutskottet Kulturutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över dels propositionen 1976/77:80 om

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU2 (pdf, 130 kB)

Yttrande 1976/77:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:1 y i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU1 (pdf, 274 kB)