Dokument & lagar (206 träffar)

Yttrande 1976/77:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UU 1976/77:5 y Utrikesutskottets yttrande 1976/77:5 y med anledning av prop. 1976/77:118 om utvidgning av den svenska fiskezonen jämte motion Till jordbruksutskottet Genom beslut den 13 maj 1977 har jordbruksutskottet hemställt om skyndsamt yttrande från

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU5 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1976/77:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:4 y med anledning av prop. 1976/77:83 i vad avser svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 29 mars 1977 beslutat bereda utrikesutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU4 (pdf, 440 kB)

Yttrande 1976/77:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:3 y med anledning av prop. 1976/77:74 i vad avser inriktningen av säkerhetspolitiken m. m. jämte motioner Till försvarsutskottet Genom beslut den 15 mars 1977 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU3 (pdf, 711 kB)

Yttrande 1976/77:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:2y med anledning av motion om utseende av observatörer i Europaparlamentet Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 15 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU2 (pdf, 83 kB)

Yttrande 1976/77:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:ly med anledning av motion om riksdagens ställning inom utrikespolitiken Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 8 februari 1977 har konstitutionsutskotiet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen 1976/77:580

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU1 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1976/77:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1976/77:2y över viss del av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 6

1976-12-31

Yttrande 1976/77:SfU2 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1976/77:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1976/77:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1976/77:ly över viss del av propositionen 1916111:41 om ändrade beskattningsregler för egenföretagare m. m. Till skatteutskottet Genom beslut den 23 november 1976 har skatteutskottet begärt socialförsäkringsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:SfU1 (pdf, 84 kB)

Yttrande 1976/77:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1916/11:2 y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:2 y över propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 maj 1977 beslutat bereda försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU2 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1976/77:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1976/77:1y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:1 y över propositionen 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m. m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsuiskoitet har den 1 mars 1977 beslutat bereda försvarsutskottet tillfälle att avge yttrande

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU1 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1976/77:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:5 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:5 y över propositionen 1976/77:150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1976/77:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:4y över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå Till näringsutskottet Näringsulskoltet har berett arbelsmarknadsulskollel tillfälle all avge yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU4 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1976/77:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:3y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde Till f ö rsvarsutskottet Försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU3 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1976/77:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:2 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1916111:2 y över propositionen 1976/77:80 om insatser för samema jämte motioner Till kulturutskottet Kulturutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över dels propositionen 1976/77:80 om

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU2 (pdf, 130 kB)

Yttrande 1976/77:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:1 y i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU1 (pdf, 274 kB)