Dokument & lagar (14 träffar)

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

Yttrande 2007/08:EUN3y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN3y Granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sitt sammanträde den 8 april 2008 beslutat att avge bl.a. följande remiss. Utrikesutskottet och

2008-04-17

Yttrande 2007/08:EUN3y (doc, 60 kB)

Yttrande 2007/08:EUN2Y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN2Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2007 skr. 2007/08:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 3 april 2008 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under

2008-04-17

Yttrande 2007/08:EUN2Y (doc, 103 kB)

Yttrande 2007/08:EUN1y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN1y Yttrande till finansutskottet över Europeiska kommissionens meddelande om en budgetreform Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utrikesutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet samt EU-nämnden tillfälle

2008-02-29

Yttrande 2007/08:EUN1y (doc, 105 kB)

Yttrande 2006/07:EUN1y

EU-nämndens yttrande REGERINGENS SKRIVELSE 2006/07:EUN1y 2000-08-11 16.42 2006/07:EUN1y REGERINGENS SKRIVELSE 2000-08-11 16.42 2006/07:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2006 skr. 2006/07:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över

2007-01-01

Yttrande 2006/07:EUN1y (doc, 117 kB)

Yttrande 2005/06:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2005/06:EUN2y Verksamheten i Europeiska unionen under 2005 skr. 2005/06:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 28 mars 2006 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005. EU-nämnden behandlar

2006-01-01

Yttrande 2005/06:EUN2y (doc, 94 kB)

Yttrande 2005/06:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2005/06:EUN1y Riksdagen i en ny tid Sammanfattning I detta yttrande redovisar EU-nämnden sina synpunkter på riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, som i sin tur bygger på 2002 års riksdagskommittés betänkande i samma ämne. EU-nämnden koncentrerar huvudsakligen sitt

2006-01-01

Yttrande 2005/06:EUN1y (doc, 134 kB) Yttrande 2005/06:EUN1y (pdf, 282 kB)

Yttrande 2004/05:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2004/05:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2004 skr. 2004/05:60 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 april 2005 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2004. EU-nämnden behandlar

2005-01-01

Yttrande 2004/05:EUN1y (doc, 104 kB)

Yttrande 2003/04:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2003/04:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 skr. 2003/04:60 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 1 april 2004 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003. EU-nämnden behandlar

2004-01-01

Yttrande 2003/04:EUN1y (doc, 85 kB)

Yttrande 2002/03:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2002/03:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2002 skr. 2002/03:60 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 april 2003 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002. EU-nämnden behandlar

2003-01-01

Yttrande 2002/03:EUN1y (doc, 71 kB)

Yttrande 2001/02:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2001/02:EUN2y Verksamheten i Europeiska unionen under 2001 skr. 2001/02:105 och 2001/02:160 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 april 2002 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelser 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska

2002-01-01

Yttrande 2001/02:EUN2y (doc, 71 kB)

Yttrande 2001/02:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2001/02:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2000 skr. 2001/02:30 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 november 2001 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:30 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2000. Enligt 10

2002-01-01

Yttrande 2001/02:EUN1y (doc, 67 kB)

Yttrande 1999/2000:EUN1y

EU-nämndens yttrande 1999/2000:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 1999/2000 EUN1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 6 april 2000 beslutat att ge bl.a. EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999. Enligt

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:EUN1y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:EUN1y

EU-nämndens yttrande 1998/99:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 skr. 1998/99:60 1998/99 EUN1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att ge bl.a. EU-nämnden tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:EUN1y (doc, 107 kB)