Dokument & lagar (70 träffar)

Yttrande 1972:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande nr 1 år 1972 SfU 1972:1 y Nrly Socialförsäkringsutskottets  yttrande  över viss del av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder jämte motioner. Till finansutskottet Genom beslut den 19 november

1972-12-31

Yttrande 1972:SfU1 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1972:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 2 år 1972 FöU 1972:2 y Nr2y Försvarsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1972:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 1 år 1972 FöU 1972:1 y Till civilutskottet Genom beslut den 1 februari 1972 har civikuskottet hemställt att försvarsutskottet avger yttrande över motionen 1972:1437 om ändring av civil- och militärområdesgränserna för Gävleborgs

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU1 (pdf, 532 kB)
Paginering