Dokument & lagar (135 träffar)

Yttrande 1973:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1973 UbU 1973:1 y Nrly Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder jämte motioner. Till finansutskottet Genom beslut den 23 oktober

1973-12-31

Yttrande 1973:UbU1 (pdf, 228 kB)

Yttrande 1973:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 1 år 1973  CU 1973:1 y Nr 1 y Civilutskottets  yttrande  över  motion  i  anledning  av  propositionen 1973:165 i vad avser vissa hyresfrågor. Till fina nsutskottet Motionen m.m. Kungl. Maj:t har i propositionen 1973:165 s. 39-41

1973-12-31

Yttrande 1973:CU1 (pdf, 560 kB)