Dokument & lagar (105 träffar)

Yttrande 1978/79:FöU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1978/79:6 y Försvarsutskottets yttrande 1978/79:6 y över motionen 1978/79:2255 anslaget Tekniska fakulteterna Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslöt den 27 mars 1979 att bereda försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över motionen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:FöU6 (pdf, 57 kB)

Yttrande 1978/79:FöU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1978/79:5 y över propositionen 1978/79:145 om åtgärder för tekoindustrin jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet beslöt den 29 mars 1979 att bereda försvarsutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:FöU5 (pdf, 193 kB)

Yttrande 1978/79:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1978/79:4 y Försvarsutskottets yttrande 1978/79:4 y över propositionen 1978/79:100 såvitt avser beredskapslagring av läkemedel m. m. jämte motion Till socialutskottet Socialutskottet har den 31 januari 1979 beslutat hemställa om yttrande från försvarsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:FöU4 (pdf, 117 kB)

Yttrande 1978/79:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1978/79:3 y Försvarsutskottets yttrande 1978/79:3 y om Finnboda varvs betydelse för försvarsberedskapen, m. m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 21 november 1978 beslutat bereda försvarsutskottet tillfälle att i anslutning till behandlingen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:FöU3 (pdf, 238 kB)

Yttrande 1978/79:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1978/79:2 y Försvarsutskottets yttrande 1978/79:2 y Över propositionen 1978/79:60 om åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 21 november 1978 beslutat att bereda försvarsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:FöU2 (pdf, 128 kB)

Yttrande 1978/79:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1978/79:1 y Försvarsutskottets yttrande 1978/79:1 y över motionen 1977/78:1498 om pensionsgrundande inkomst för frivilligpersonal inom försvaret Till sodalförsäkijngsiitskottet Socialförsäkringsulskollel beslöt den 14 mars 1978 all begära yttrande

1978-12-31

Yttrande 1978/79:FöU1 (pdf, 69 kB)

Yttrande 1978/79:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:4 y över motionen 1978/79:2435 såvitt angår frågan om stöd till fackliga organisationer Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motionen 1978/79:2435,

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1978/79:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:3 y över propositionen 1978/79:145 om åtgärder för tekoindustrin jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:145 och

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU3 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1978/79:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:2 y över motionen 1978/79:1679 om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över motionen 1978/79:1679 av Birgitta

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU2 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1978/79:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1978/79:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:49 om vissa varvsfrågor jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över propositionen 1978/79:49 om vissa

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU1 (pdf, 588 kB)