Dokument & lagar (158 träffar)

Yttrande 1976/77:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1976/77:3 y Kulturutskottets yttrande 1976/77:3 y över vissa delar av propositionen 1976/77:79 om anslag för budgetåret 1977/78 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde Till utbildningsutskottet Genom beslut den 24

1976-12-31

Yttrande 1976/77:KrU3 (pdf, 31 kB)

Yttrande 1976/77:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1916/11:2 y Kulturutskottets yttrande 1976/77:2 y över vissa delar av propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling Till försvarsutskottet Enligt utdrag ur försvarsutskottets protokoll den

1976-12-31

Yttrande 1976/77:KrU2 (pdf, 41 kB)

Yttrande 1976/77:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1976/77:1 y Kulturutskottets yttrande 1916111:1 y över vissa delar av propositionen 1976/77:101 med förslag om till-läggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 Till utbildningsutskottet Genom beslut den 1 februari 1977 har utbildningsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:KrU1 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1976/77:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1916/11:2 y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:2 y över propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 maj 1977 beslutat bereda försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU2 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1976/77:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1976/77:1y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:1 y över propositionen 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m. m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsuiskoitet har den 1 mars 1977 beslutat bereda försvarsutskottet tillfälle att avge yttrande

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU1 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1976/77:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:5 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:5 y över propositionen 1976/77:150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1976/77:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:4y över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå Till näringsutskottet Näringsulskoltet har berett arbelsmarknadsulskollel tillfälle all avge yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU4 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1976/77:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:3y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde Till f ö rsvarsutskottet Försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU3 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1976/77:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:2 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1916111:2 y över propositionen 1976/77:80 om insatser för samema jämte motioner Till kulturutskottet Kulturutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över dels propositionen 1976/77:80 om

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU2 (pdf, 130 kB)

Yttrande 1976/77:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:1 y i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU1 (pdf, 274 kB)