Dokument & lagar (17 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:268

Riksdagsskrivelse 2012/13:268 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-12

Riksdagsskrivelse 2012/13:268 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:262

Riksdagsskrivelse 2012/13:262 Nordiska rådets svenska delegation1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 juni 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:261 till

2013-06-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:262 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:261

Riksdagsskrivelse 2012/13:261 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 juni 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:262 till Nordiska rådets svenska

2013-06-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:261 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:258

Riksdagsskrivelse 2012/13:258 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU11 Strategisk exportkontroll 2012 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:258 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:247

Riksdagsskrivelse 2012/13:247 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU19 Interparlamentariska unionen IPU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:247 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:242

Riksdagsskrivelse 2012/13:242 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU16 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:242 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:207

Riksdagsskrivelse 2012/13:207 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU17 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:207 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:164

Riksdagsskrivelse 2012/13:164 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU12 Sveriges politik för global utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:164 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:163

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-03-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:163 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:99

Riksdagsskrivelse 2012/13:99 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:99 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:92

Riksdagsskrivelse 2012/13:92 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:91 till

2012-12-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:92 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:91

Riksdagsskrivelse 2012/13:91 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:92 till

2012-12-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:91 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:67

Riksdagsskrivelse 2012/13:67 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU8 Mellanöstern och Nordafrika får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:67 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:50

Riksdagsskrivelse 2012/13:50 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU13 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2012-11-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:50 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:20

Riksdagsskrivelse 2012/13:20 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU6 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:20 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:19

Riksdagsskrivelse 2012/13:19 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU5 Interparlamentariska unionen IPU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:19 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:16

Riksdagsskrivelse 2012/13:16 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU14 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:16 (pdf, 83 kB)