Dokument & lagar (61 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-04-18 TID 13.00-13.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 4 och 6 april 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlade skrivelse 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion Mål och inriktning

2006-04-18

Skatteutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-04-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ulla Wester s som varit delegationsledare på utskottets resa till Sjuhäradsbygden den 34 april inledde sammanträdet med att tacka Ulf Sjösten m och Anne-Marie Ekström fp samt övriga ledamöter och kanslipersonal

2006-04-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-04-06 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU13

2006-04-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-04-04 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredraganden Utskottet hälsade Eva Benson och Karin Berkestad välkomna till utskottet som extra föredraganden under våren 2006. 2 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 23

2006-04-04

Skatteutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-03-23 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:15. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att ordföranden jämte ledamöterna Lennart Axelsson s och Jörgen Johansson

2006-03-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:21

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-23 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 14 och 16 mars 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling för ev. yttrande Utskottet upptog till fortsatt behandling

2006-03-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-16 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 7 och 9 mars 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling proposition 2005/06:76 Kärnsäkerhet och strålskydd samt dels

2006-03-16

Skatteutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att tacka för en bra resa till Edinburgh och London i februari-mars. Finansdepartementet Departementsrådet Agneta Bergqvist, Finansdepartementet, informerade och besvarade

2006-03-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-03-14 TID 09.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om styrmedel för att motverka klimatförändringar. Inbjudna talare: Miljöminister Lena Sommestad Eva Alfredsson, ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier

2006-03-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-09 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 23 februari 2006 godkändes. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling skrivelse 2005/06:87 Den över-gripande strategiska inriktningen

2006-03-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-03-07 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 21 februari 2006 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd m.m. Utskottet fattade beslut

2006-03-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:16

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-02-23 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2005/06:MJU17 justerades efter vissa ändringar.

2006-02-23

Skatteutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:13. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att Ulla Wester s och Lennart Axelsson s samt några från kansliet tagit

2006-02-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:15

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-21 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson och c hefsveterinär Leif Denneberg informerade om det aktuella läget avseende fågelinfluensan samt salmonellautbrottet

2006-02-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-14 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU

2006-02-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-14 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Inför behandlingen av motioner om bl.a. import av giftormar tog utskottet emot uppvaktning av Sveriges Herpetologiska riksförening, ordförande Sara Jonsson, och Tropikföreningen Amazonas, myndighetsansvarig

2006-02-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-09 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 2 februari 2006 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling

2006-02-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-02-02 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 26 januari 2006 godkändes. 2 Ärendebehandlig Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling m.m. Ärendet

2006-02-02

Skatteutskottets protokoll 2005/06:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-31 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:11. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Föredrogs motioner från

2006-01-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-26 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 1 december 2005 godkändes. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om genteknik m.m. Utskottet fattade

2006-01-26