Dokument & lagar (35 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2005/06:31

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM Torsdagen den 1 juni 2006 TID Kl. 08.0008.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser Anmäls följande skrivelser Olav Johannessen, Norge, angående Går den norska kulturen mot upplösningdnr 140-3499-05/06 och Rakel Gustafsson, protestlista mot

2006-06-01

Kulturutskottets protokoll 2005/06:30

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM Torsdagen den 18 maj 2006 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar Anmäls inbjudan från Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande i samarbete med Miljö- och jordbruksutskottet till seminariet Hästen i politiken betyder mer än

2006-05-18

Kulturutskottets protokoll 2005/06:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID Kl. 10.3012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:192 Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition jämte motioner jfr prot. 2005/06:26.8Utskottet

2006-05-16

Kulturutskottets protokoll 2005/06:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM Torsdagen den 11 maj 2006 TID 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar Anmäls inbjudan från Riksdagsbiblioteket till föreläsning av och mottagning för Astrid Lindgren-pristagaren 2006 dnr 140-3297-05/062 Inkommande skrivelse Anmäls följande

2006-05-11

Kulturutskottets protokoll 2005/06:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM Torsdagen den 27 april 2006 TID 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar Anmäls inbjudan från Teateralliansen till kulturdebatt den 4 september 2006 dnr 141-3152-05/062 Inkommande skrivelse Anmäls följande skrivelse Representanter från

2006-04-27

Kulturutskottets protokoll 2005/06:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM Torsdagen den 20 april 2006 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Överlämnande av motionsyrkande till annat utskott Utskottet beslutar att till finansutskottet överlämna motion 2005/06:Kr35 yrkande 6 av Dan Kihlström m.fl. kd under förutsättning

2006-04-26

Kulturutskottets protokoll 2005/06:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Tisdagen den 4 april 2006 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar Anmäls inbjudan från Folkbildningsrådet, RIO, Folkbildningsförbundet och Landstingsförbundet till vårträff den 10 maj 2006 kl. 17.30 dnr 141-2905-05/062 Ärendebehandling

2006-04-04

Kulturutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM Torsdagen den 30 mars 2006 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudningar från Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott till möte den 26 april 2006 dnr 140-2855-05/06 och HandikappHistoriska Föreningen och Historiska

2006-03-30

Kulturutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Tisdagen den 28 mars 2006 TID 09.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat Folkbildning i förändringI enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga 3. Vid protokollet

2006-03-28

Kulturutskottets protokoll 2005/06:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM Torsdagen den 23 mars 2006 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls följande skrivelser Bengt-Olof Gavne, Västerås, angående sändningstillstånd för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB dnr 140-2709-05/06Arbetets

2006-03-23

Kulturutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Tisdagen den 21 mars 2006 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Norrköpings kommun till konferensen Kvalitet och kvantitet den 28 april 2006 dnr 141-2668-05/06 och Statens försvarshistoriska museer till seminarium

2006-03-21

Kulturutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM Torsdagen den 16 mars 2006 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om konstnärsfrågor särskild ordning jfr prot. 2005/06:18.5Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KrU18 justeras.

2006-03-16

Kulturutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Millesgården till informationsmöte den 2 maj 2006 dnr 141-2256-05/06Utskottet beslutar att tacka ja till inbjudan. 2 Inkommande skrivelse Anmäls

2006-03-14

usous protokoll 2005/06:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:4 DATUM 2005-03-10 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2004/05:3. 2 Kanslimeddelanden m.m. Meddelas att det inkommit en inbjudan till gudstjänst i Storkyrkan, med fokusering på hiv/aidssituationen

2006-03-10

Kulturutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Torsdagen den 9 mars 2006 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Länsmuseernas samarbetsråd till årsmöte den 1516 mars 2006 dnr 141-2379-05/062 Inkommande skrivelser Anmäls skrivelser från Staffan Albinsson

2006-03-09

usous protokoll 2005/06:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:3 DATUM 2005-03-03 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Biträdande verksamhetschefen Jukka Aminoff, Noaks Ark, redogör för organisationens arbete med smittade personer. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll

2006-03-03

usous protokoll 2005/06:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:2 DATUM 2005-03-01 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Statssekreterare Eva Persson Göransson, departementsrådet Irene Nilsson Carlsson och kanslirådet Stefan Karlsson, samtliga Socialdepartementet, redogör för Socialdepartementets

2006-03-01

Kulturutskottets protokoll 2005/06:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 23 februari 2006 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Nämnden för hemslöjdsfrågor NFH och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund SHR till informationsmöte den 18 april 2006

2006-02-23

Kulturutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 21 februari 2006 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Lena Hallengren och departementssekreterare Petra Mårselius, informerar om aktuella ungdomsfrågor inför ministerrådsmötet

2006-02-21

Kulturutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Torsdagen den 16 februari 2006 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Kulturen Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Regionmuseet Lund till studiebesök dnr 141-2143-05/062 Inkommen skrivelse Anmäls

2006-02-16

Paginering