Dokument & lagar (210 träffar)

Riksdagsskrivelse 1897:76

Riksdagens Skrifvelse N:o 76. 1 N:o 76. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1897. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riks statens sjette hufvudtitef innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtanden u:is 7, 67, 68,

1897-05-13

Riksdagsskrivelse 1897:76 (pdf, 1908 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:96

Riksdagens Förordnande N:o 96. 15 N:o 96. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren 12 Riksdagens förordnande för assessoren G. Ribbing att rara Riksdagens justitieombudsmans suppleant. Yi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligatt, som, i öfverensstämmelse

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:96 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:95

u Riksdagens Skrifvelse N:o 95. N:o 95. och godkäud hus Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående val af suppleant för justitieombudsmannen. Till Konungen. Sedan, på sätt i Riksdagens skrifvelse den 30 nästlidne april omförmäles, Riksdagen, efter dess justitieombudsmans

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:95 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94, 11 N:o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition om ändring af 4 i kongl. förordningen angående bevillning saf gifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:94 (pdf, 222 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:75

Riksdagens Skrifvelse N:o 75. 1 N:o 75. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret. Statsutskottets utlåtande n:o 6.Till Konungen. I afseende

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:75 (pdf, 912 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:73

Riksdagens Skrifvelse N:o 73. 15 N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens tredje hufvudtitel, omfattande anslagen till utrikesdepartementet. Statsutskottets utlåtande n:o 4.Till Konungen.

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:73 (pdf, 333 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:72

Riksdagens Skrifvelse N:o 72. 5 N:o 72. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens andra hufvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtande n:is 3 och 34Till

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:72 (pdf, 625 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 1 N:o 71. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel, innefattande anslagen till kongl. hof- och slottsstaterna. Statsutskottets utlåtande n:o 2Till

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:71 (pdf, 311 kB)

Riksdagens protokoll 1897:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes följande från Riksdagens kansli inkomna förslag, nemligen: dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 95, till Konungen, angående val af suppleant för justitieombudsmannen

1897-05-12

Riksdagens protokoll 1897:44 (pdf, 1546 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:93

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 93. N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 i lagen den 24 maj 1895, angående anskaffande af hästar och fordon för

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:93 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:92

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 92. N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877. Lagutskottets

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:92 (pdf, 395 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:91

Riksdagens Skrifvelse N:o 91. 3 N:o 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. o Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om föreskrift att aga eller annat kroppsstraff skall exeqveras under lämplig offentlig kontroll. Lagutskottets utlåtande n:o 57.Till

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:91 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:90

Riksdagens Skrifvelse N:o 90. 1 N:o 90. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om. ändrad lydelse af 15 kap. 24 strafflagen. Lagutskottets utlåtande n:o SB.Till Konungen. Vid innevarande riksdag har enskild motionär

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:90 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:89

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 89. t X:o 89. i i, mij ii,i, n Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner med förslag till förordning angående köttbesigtnings- och slagttvång m. m. Lagutskottets utlåtande n:o 30 samt memorial

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:89 (pdf, 523 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:88

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 88. N:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående ändring i lagarne om aktiebolag och om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet den 28 juni 1895. Lagutskottets utlåtande n:o

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:88 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:85

Riksdagens Skrifvelse N:o 85. 1 N:o 85. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897, Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 10 med förslag till lag för Sveriges riksbank, äfvensom enskilda i detta ämne väckta motioner, dels ock Kongl. Maj:ts

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:85 (pdf, 1478 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:87

Riksdagens Skrifvelse N:o 87. 3 tf:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontor et angående inmurande, af grundsten i riksdagshusbyggnaden på Helgeandsholmen. Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 12.Till

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:87 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 1 tf:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 inaj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen angående ändring i instruktionen för Riksdagens revisorer af stats-banko- och ri/csgäldsverken. Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 10Till Konungen. Plös

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:86 (pdf, 159 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 11 N:o 84. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1897. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i. anledning af Kongl. Maj:ts proposition af den 31 januari 1896 med fikslag till ändrad lydelse aj 2 4:o tryckfrihetsförordningen i fråga om meddelande af utdrag

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:84 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:83

Riksdagens Skrifvelse N:o 83. 1 N:o 83. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1897. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående af Riksdagen beslutade ändringar i rikets grundlagar. Konstitutionsutskottets memorial n:o 1.Till Konungen. Vid numera företagen pröfning af de till slutligt

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:83 (pdf, 596 kB)