Dokument & lagar (379 träffar)

Riksdagens protokoll 2005/06:145

Riksdagens protokoll 2005/06:145 Tisdagen den 27 juni Kl. 11:00 11:01 1 Justering av protokoll Sedan talmannen beslutat att de återstående protokollen skulle justeras denna dag justerades protokollen för den 12, 13, 14, 15, 16 och 17 juni. Dessa protokoll samt protokollet för dagens sammanträde förklarades godkända.

2006-06-27

Riksdagens protokoll 2005/06:145 (pdf, 257 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:144

Riksdagens protokoll 2005/06:144 Lördagen den 17 juni Kl. 09:00 11:42 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON sHerr talman God morgon, värderade ledamöter av denna kammare Jag har kallats hit för att rapportera om EU:s just avhållna toppmöte. Det

2006-06-17

Riksdagens protokoll 2005/06:144 (pdf, 633 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:143

Riksdagens protokoll 2005/06:143 Fredagen den 16 juni Kl. 09:00 15:43 1 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006 Tredje vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006 hade delats ut till kammarens ledamöter. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs

2006-06-16

Riksdagens protokoll 2005/06:143 (pdf, 1063 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:142

Riksdagens protokoll 2005/06:142 Torsdagen den 15 juni Kl. 09:00 19:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 juni. 2 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERSSON sHerr talman, ärade ledamöter av riksdagen, tv-tittare och radiolyssnare Valperiodens sista partiledardebatt hålls i en stämning

2006-06-15

Riksdagens protokoll 2005/06:142 (pdf, 1407 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:141

Riksdagens protokoll 2005/06:141 Onsdagen den 14 juni Kl. 09:00 17:07 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs och bordlades åter  Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33 Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU38  Konstitutionsutskottets betänkanden

2006-06-14

Riksdagens protokoll 2005/06:141 (pdf, 1020 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:140

Riksdagens protokoll 2005/06:140 Tisdagen den 13 juni Kl. 09:00 18:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni. 2 Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 19 maj inkommit. 3 Allmän debattimme

2006-06-13

Riksdagens protokoll 2005/06:140 (pdf, 1291 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:139

Riksdagens protokoll 2005/06:139 Måndagen den 12 juni Kl. 10:00 21:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Svar på interpellation 2005/06:451 om hyressättning och kommunala bostadsföretag Anf. 1 Samhällsbyggnadsminister MONA SAHLIN sFru talman Nina Lundström har frågat mig om jag avser

2006-06-12

Riksdagens protokoll 2005/06:139 (pdf, 1633 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:138

Riksdagens protokoll 2005/06:138 Fredagen den 9 juni Kl. 09:00 13:00 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Sonja Fransson s anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 augusti. Kammaren biföll denna anhållan. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen meddelade att partiledardebatt

2006-06-09

Riksdagens protokoll 2005/06:138 (pdf, 787 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:137

Riksdagens protokoll 2005/06:137 Torsdagen den 8 juni Kl. 12:00 21:42 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Svar på interpellation 2005/06:412 om universitetsforskningens oberoende Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY sHerr talman Cecilia Wikström har frågat mig vilka

2006-06-08

Riksdagens protokoll 2005/06:137 (pdf, 1427 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:136

Riksdagens protokoll 2005/06:136 Onsdagen den 7 juni Kl. 09:00 20:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 31 maj och den 1 juni. 2 Meddelande om svar på skriftliga frågor under sommaruppehållet Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in fredagen den 9 juni kl. 10.00 fredagen den

2006-06-07

Riksdagens protokoll 2005/06:136 (pdf, 1776 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:135

Riksdagens protokoll 2005/06:135 Måndagen den 5 juni Kl. 10:00 15:43 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 29 och 30 maj. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 8 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Utbildnings- och kulturminister

2006-06-05

Riksdagens protokoll 2005/06:135 (pdf, 911 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:134

Riksdagens protokoll 2005/06:134 Fredagen den 2 juni Kl. 09:00 14:16 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2005/06:403 Till riksdagen  Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik fp Regeringens ungdomspolitik  Interpellationen kommer att besvaras

2006-06-02

Riksdagens protokoll 2005/06:134 (pdf, 917 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:133

Riksdagens protokoll 2005/06:133 Torsdagen den 1 juni Kl. 09:00 19:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2005/06:397 Till riksdagen  Interpellation 2005/06:397 av Martin Andersson

2006-06-01

Riksdagens protokoll 2005/06:133 (pdf, 1496 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:132

Riksdagens protokoll 2005/06:132 Onsdagen den 31 maj Kl. 09:00 20:34 1 Ledigheter Andre vice talmannen meddelade att Ola Rask s ansökt om sjukledighet under tiden den 31 maj12 juli. Kammaren biföll denna ansökan. Andre vice talmannen anmälde att Christer Erlandsson s inträtt som ersättare för Ola Rask. Andre vice

2006-05-31

Riksdagens protokoll 2005/06:132 (pdf, 1709 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:131

Riksdagens protokoll 2005/06:131 Tisdagen den 30 maj Kl. 09:00 19:12 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Meddelande om information om kammarens sammanträden i andrakammarsalen Tredje vice talmannen meddelade att fredagen den 2 juni efter dagens sista votering skulle talmannen ge en

2006-05-30

Riksdagens protokoll 2005/06:131 (pdf, 1320 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:130

Riksdagens protokoll 2005/06:130 Måndagen den 29 maj Kl. 09:00 15:25 1 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 1 juni kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Göran Persson. Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 2 Anmälan om fördröjda svar

2006-05-29

Riksdagens protokoll 2005/06:130 (pdf, 1140 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:129

Riksdagens protokoll 2005/06:129 Fredagen den 26 maj Kl. 16:00 16:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2005/06:434 Till riksdagen  Interpellation 2005/06:434 av Lars Lindblad

2006-05-26

Riksdagens protokoll 2005/06:129 (pdf, 322 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:128

Riksdagens protokoll 2005/06:128 Onsdagen den 24 maj Kl. 15:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15, 16, 17 och 18 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2005/06:393 Till riksdagen  Interpellation 2005/06:393

2006-05-24

Riksdagens protokoll 2005/06:128 (pdf, 397 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:127

Riksdagens protokoll 2005/06:127 Fredagen den 19 maj Kl. 09:00 14:24 1 Anmälan om kompletteringsval till utskott och Nordiska rådets svenska delegation Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Fredrik Olovsson som ledamot i försvarsutskottet, Britt Olauson

2006-05-19

Riksdagens protokoll 2005/06:127 (pdf, 1010 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:126

Riksdagens protokoll 2005/06:126 Torsdagen den 18 maj Kl. 12:00 18:15 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2005/06:394 Till riksdagen  Interpellation 2005/06:394 av Nina Lundström

2006-05-18

Riksdagens protokoll 2005/06:126 (pdf, 1183 kB)