Dokument & lagar (361 träffar)

Riksdagens protokoll 2010/11:128

Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:128 Torsdagen den 8 september Kl. 13:00 15:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 september. 2 Aktuell debatt: Bristen på studentbostäder Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle denna dag en aktuell debatt om

2011-09-08

Riksdagens protokoll 2010/11:128 (pdf, 617 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:127

Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:127 Torsdagen den 1 september Kl. 13:00 14:08 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 augusti. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Marta Obminska M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 25 augusti, varigenom

2011-09-01

Riksdagens protokoll 2010/11:127 (pdf, 562 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:126

Riksdagens protokoll 2010/11:126 Torsdagen den 25 augusti Kl. 13:00 13:46 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 27, 28 och 30 juni samt den 1 juli. 2 Anmälan om interpellationer Talmannen anmälde att under tiden den 424 augusti hade 10 interpellationer framställts. Interpellationerna redovisas i

2011-08-25

Riksdagens protokoll 2010/11:126 (pdf, 449 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:125

Riksdagens protokoll 2010/11:125 Fredagen den 1 juli Kl. 10:00 12:01 1 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport  2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades 

2011-07-01

Riksdagens protokoll 2010/11:125 (pdf, 517 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:124

Riksdagens protokoll 2010/11:124 Torsdagen den 30 juni Kl. 17:00 17:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 juni. 2 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och

2011-06-30

Riksdagens protokoll 2010/11:124 (pdf, 345 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:123

Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:123 Tisdagen den 28 juni Kl. 09:00 14:11 1 Aktuell debatt: Gränskontroller i Europa Anf. 1 KENT EKEROTH SDHerr talman Sverigedemokraterna har påkallat en debatt om den framtida gränskontrollen i Sverige. Att ämnet är aktuellt har de senaste dagarnas händelser visat med all tydlighet.

2011-06-28

Riksdagens protokoll 2010/11:123 (pdf, 779 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:122

Riksdagens protokoll 2010/11:122 Måndagen den 27 juni Kl. 11:00 12:24 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17 och 20 juni. 2 Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Tredje vice talmannen meddelade att torsdagen den 30 juni kl. 17.00 skulle bordläggningsplenum äga rum och  att fredagen

2011-06-27

Riksdagens protokoll 2010/11:122 (pdf, 574 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:121

Riksdagens protokoll 2010/11:121 Onsdagen den 22 juni Kl. 09:00 15:43 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 juni. 2 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden Förste vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2011 delats ut till riksdagens ledamöter.

2011-06-22

Riksdagens protokoll 2010/11:121 (pdf, 1100 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:120

Riksdagens protokoll 2010/11:120 Tisdagen den 21 juni Kl. 09:00 22:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 juni. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Urban Ahlin S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval till

2011-06-21

Riksdagens protokoll 2010/11:120 (pdf, 1809 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:119

Riksdagens protokoll 2010/11:119 Måndagen den 20 juni Kl. 13:30 13:31 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 13 och 14 juni. 2 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2011:22 Botniabanan och järnvägen

2011-06-20

Riksdagens protokoll 2010/11:119 (pdf, 305 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:118

Riksdagens protokoll 2010/11:118 Fredagen den 17 juni Kl. 09:00 15:30 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Jonas Jacobsson M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 23 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mats Sander M2 Anmälan om sammansatt

2011-06-17

Riksdagens protokoll 2010/11:118 (pdf, 1158 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:117

Riksdagens protokoll 2010/11:117 Torsdagen den 16 juni Kl. 12:00 16:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 juni. 2 Anmälan om ordförande i utskott Talmannen anmälde att Ulf Berg M valts till ordförande i skatteutskottet under tiden den 1 september31 december under Henrik von Sydows M ledighet.

2011-06-16

Riksdagens protokoll 2010/11:117 (pdf, 909 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:116

Riksdagens protokoll 2010/11:116 Onsdagen den 15 juni Kl. 09:00 17:57 Välkomsthälsning Anf. 1 TALMANNEN: Jag kan berätta att vi har Indiens talman i underhuset Lok Sabha på läktaren. Det är en mycket stor glädje för mig att hälsa min gäst, Indiens talman, välkommen till riksdagens kammare i dag. It is a great honour

2011-06-15

Riksdagens protokoll 2010/11:116 (pdf, 1421 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:115

Riksdagens protokoll 2010/11:115 Tisdagen den 14 juni Kl. 13:00 18:44 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni. 2 Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Henrik von Sydow M ansökt om ledighet under tiden den 1 september31 december. Kammaren biföll denna ansökan. Tredje vice talmannen anmälde

2011-06-14

Riksdagens protokoll 2010/11:115 (pdf, 745 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:114

Riksdagens protokoll 2010/11:114 Måndagen den 13 juni Kl. 11:00 17:36 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Désirée Liljevall S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

2011-06-13

Riksdagens protokoll 2010/11:114 (pdf, 1043 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:113

Riksdagens protokoll 2010/11:113 Fredagen den 10 juni Kl. 09:00 15:50 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Erik A Eriksson C skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 14 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Marie Wickberg C2 Utökning av

2011-06-10

Riksdagens protokoll 2010/11:113 (pdf, 1156 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:112

Riksdagens protokoll 2010/11:112 Torsdagen den 9 juni Kl. 12:00 21:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Anmälan om kompletteringsval till arbetsmarknadsutskottet Andre vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Hannes Beckman som suppleant

2011-06-09

Riksdagens protokoll 2010/11:112 (pdf, 1435 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:111

Riksdagens protokoll 2010/11:111 Onsdagen den 8 juni Kl. 09:00 17:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2010/11:24 för tisdagen den 31 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag

2011-06-08

Riksdagens protokoll 2010/11:111 (pdf, 1365 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:110

Riksdagens protokoll 2010/11:110 Tisdagen den 7 juni Kl. 13:00 23:47 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Abir Al-Sahlani C avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet från och med den 8 juni. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan

2011-06-07

Riksdagens protokoll 2010/11:110 (pdf, 1379 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:109

Riksdagens protokoll 2010/11:109 Onsdagen den 1 juni Kl. 09:00 16:39 1 Meddelande om aktuell debatt Andre vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om ojämlik sjukvård anordnas torsdagen den 9 juni direkt efter voteringen kl. 16.00. Från regeringen skulle socialminister

2011-06-01

Riksdagens protokoll 2010/11:109 (pdf, 1206 kB)