Dokument & lagar (367 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:114

1  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Carin Jämtin S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 29 maj 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:504 Till riksdagen Interpellation 2016/17:504

2017-05-19

Riksdagens protokoll 2016/17:114 (pdf, 496 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:113

1  Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 april justerades. 2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Patrick Reslow hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Moderaterna och inte längre tillhör Moderaternas

2017-05-18

Riksdagens protokoll 2016/17:113 (pdf, 855 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:112

1  Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen Cecilia Renfors. Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 september 2017 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter

2017-05-17

Riksdagens protokoll 2016/17:112 (pdf, 932 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:111

1  Justering av protokoll Protokollen för den 25 och 26 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Julia Kronlid SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 15 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Heidi Karlsson SDTredje vice talmannen anmälde

2017-05-16

Riksdagens protokoll 2016/17:111 (pdf, 375 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:110

1  Aktuell debatt om klimatförändringar Anf. 1  Statsrådet ISABELLA LÖVIN MPAktuell debatt om klimatförändringar Fru talman Larmrapporterna om klimatförändringarna duggar tätt. År 2014 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Detsamma gällde 2015 och 2016. I vintras var Arktis utsatt för värmechocker och temperaturer

2017-05-12

Riksdagens protokoll 2016/17:110 (pdf, 466 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:109

1  Justering av protokoll Protokollen för den 20 och 21 april justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:35 för tisdagen den 9 maj från trafikutskottet och prot. 2016/17:40

2017-05-11

Riksdagens protokoll 2016/17:109 (pdf, 909 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:108

1  Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringar anordnas fredagen den 12 maj kl. 9.00. Från regeringen skulle statsrådet Isabella Lövin MP delta. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Begäran om

2017-05-10

Riksdagens protokoll 2016/17:108 (pdf, 1049 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:107

1  Justering av protokoll Protokollen för den 18 och 19 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 11 maj kl. 14.00. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:484 Till riksdagen

2017-05-09

Riksdagens protokoll 2016/17:107 (pdf, 799 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:106

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:457 Till riksdagen Interpellation 2016/17:457 Natura 2000 på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson M Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 30 maj 2017. Statsrådet har inte möjlighet att besvara

2017-05-05

Riksdagens protokoll 2016/17:106 (pdf, 497 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:105

1  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Björn Rubenson KD inträtt som ersättare för Annika Eclund KD under tiden för hennes ledighet den 3 maj1 november. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Larry Söder KD avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval

2017-05-04

Riksdagens protokoll 2016/17:105 (pdf, 1095 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:104

1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:23 för torsdagen den 20 april från justitieutskottet, prot. 2016/17:39 för tisdagen den 18 april från konstitutionsutskottet samt prot. 2016/17:40 för

2017-05-03

Riksdagens protokoll 2016/17:104 (pdf, 1002 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:103

1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april Herr talman Europeiska rådet enades i lördags om riktlinjer för de kommande förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Inga ändringar gjordes i förslaget, så

2017-05-02

Riksdagens protokoll 2016/17:103 (pdf, 933 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:102

1  Aktuell debatt om attentatet i Stockholm Anf. 1  ADAM MARTTINEN SDAktuell debatt om attentatet i Stockholm Herr talman Hotet från islamistisk extremism är på intet sätt nytt. Sedan flera år tillbaka har säkerhetspolisen pekat ut just den islamistiska extremismen som det största säkerhetshotet för svensk del. Innan

2017-04-28

Riksdagens protokoll 2016/17:102 (pdf, 542 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:101

1  Justering av protokoll Protokollet för den 6 april justerades. 2  Avsägelser Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Anna-Caren Sätherberg S avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Patrik Engström S avsagt sig uppdraget

2017-04-27

Riksdagens protokoll 2016/17:101 (pdf, 1375 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:100

1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 april justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:415 Till riksdagen Interpellation 2016/17:415 Tillkännagivanden från riksdagen av Johan Forssell M Interpellationen kommer att besvaras den 5

2017-04-26

Riksdagens protokoll 2016/17:100 (pdf, 1097 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:99

1  Justering av protokoll Protokollet för den 4 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 27 april kl. 14.00. 3  Meddelande om aktuell debatt om attentatet i Stockholm Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av

2017-04-25

Riksdagens protokoll 2016/17:99 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:98

1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 mars justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:177 till utrikesutskottet Motioner 2016/17:3708 och 3709 till utrikesutskottet 3  Svar på interpellation 2016/17:431 om jämställdhet i förorten Anf.

2017-04-21

Riksdagens protokoll 2016/17:98 (pdf, 477 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:97

1  Justering av protokoll Protokollet för den 30 mars justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:407 Till riksdagen Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet av Jeff Ahl SD Interpellationen kommer inte hinna besvaras

2017-04-20

Riksdagens protokoll 2016/17:97 (pdf, 729 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:96

1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 mars justerades. 2  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 20 april kl. 14.00. 3  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats

2017-04-19

Riksdagens protokoll 2016/17:96 (pdf, 1162 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:95

1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2017 års ekonomiska vårproposition 2016/17:100. Anf. 1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON SHerr talman I dag är

2017-04-18

Riksdagens protokoll 2016/17:95 (pdf, 671 kB)