Dokument & lagar (367 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:74

1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 februari justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Johan Hultberg M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 27 februari, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Roland Gustbée M3  Avsägelse Tredje

2017-02-24

Riksdagens protokoll 2016/17:74 (pdf, 755 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:73

1  Justering av protokoll Protokollet för den 2 februari justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Maria Malmer Stenergard M avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp

2017-02-23

Riksdagens protokoll 2016/17:73 (pdf, 846 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:72

1  Justering av protokoll Protokollet för den 1 februari justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:272 Till riksdagen Interpellation 2016/17:272 Mer idrott av Saila Quicklund M Interpellationen kommer inte hinna besvaras innan tidsfristen.

2017-02-22

Riksdagens protokoll 2016/17:72 (pdf, 1268 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:71

1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 januari justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Lars Beckman M utsetts till ny

2017-02-21

Riksdagens protokoll 2016/17:71 (pdf, 799 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:70

1  Svar på interpellation 2016/17:257 om den turkiska regeringens förtryck av oppositionen Anf. 1  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM SSvar på interpellationer Herr talman Ärade ledamöter Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att Sveriges regering agerar mot behandlingen av HDP:s två ordförande

2017-02-17

Riksdagens protokoll 2016/17:70 (pdf, 407 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:69

1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Andreas Carlson KD avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. Förste vice talmannen meddelade att Margareta Åberg avsagt sig uppdraget som riksrevisor från

2017-02-16

Riksdagens protokoll 2016/17:69 (pdf, 690 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:68

1  Val av riksrevisorer Anf. 1  ANDREAS NORLÉN MVal av riksrevisorer Herr talman Låt mig först hit till kammarens åhörarläktare välkomna de personer som konstitutionsutskottet har föreslagit ska väljas till riksrevisorer: Statistiska centralbyråns generaldirektör Stefan Lundgren, generaldirektören vid Myndigheten för

2017-02-15

Riksdagens protokoll 2016/17:68 (pdf, 802 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:67

1 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Fru talman För snart två veckor sedan sammanträdde Europeiska rådet för ett informellt möte på Malta. Den största frågan på dagordningen var den externa migrationen

2017-02-14

Riksdagens protokoll 2016/17:67 (pdf, 830 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:66

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 januari justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:23 för torsdagen den 19 januari från finansutskottet och prot. 2016/17:24

2017-02-03

Riksdagens protokoll 2016/17:66 (pdf, 267 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:65

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 januari justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:245 Till riksdagen Interpellation 2016/17:245 Kontanthantering på landsbygden av Sten Bergheden M Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2017-02-02

Riksdagens protokoll 2016/17:65 (pdf, 556 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:64

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 januari justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Ida Drougge M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 februari, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Alexandra Anstrell M3  Anmälan om kompletteringsval

2017-02-01

Riksdagens protokoll 2016/17:64 (pdf, 495 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:63

1  Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 2 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:228 Till riksdagen Interpellation

2017-01-31

Riksdagens protokoll 2016/17:63 (pdf, 443 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:62

1  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Talmannen meddelade att tisdagen den 14 februari kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari äga rum. 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 910 mars Talmannen meddelade att tisdagen

2017-01-27

Riksdagens protokoll 2016/17:62 (pdf, 608 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:61

1  Anmälan om ersättare för statsråd Tredje vice talmannen anmälde att Anders Lönnberg S skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Magdalena Andersson S under tiden för Serkan Köses S ledighet den 1 april31 augusti och att Gustaf Lantz S skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi S under tiden

2017-01-26

Riksdagens protokoll 2016/17:61 (pdf, 525 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:60

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2016/17:84 till trafikutskottet 2016/17:86 till socialförsäkringsutskottet Skrivelse 2016/17:79 till näringsutskottet Motioner 2016/17:3571, 3572, 3577 och 3579 till näringsutskottet 2016/17:3570, 3575 och 3584 till försvarsutskottet

2017-01-25

Riksdagens protokoll 2016/17:60 (pdf, 713 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:59

1  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 januari kl. 14.00. 2  Meddelande om utrikespolitisk debatt Andre vice talmannen meddelade att utrikespolitisk debatt skulle äga rum onsdagen den 15 februari kl. 9.00. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2017-01-24

Riksdagens protokoll 2016/17:59 (pdf, 503 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:58

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:222 Till riksdagen Interpellation 2016/17:222 Fyrverkerier av Marie Granlund S Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade

2017-01-20

Riksdagens protokoll 2016/17:58 (pdf, 599 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:57

1  Frågestund Anf. 1  TALMANNEN: Frågestund Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet Anders Ygeman, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statsrådet Ann Linde. En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag

2017-01-19

Riksdagens protokoll 2016/17:57 (pdf, 372 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:56

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:211 Till riksdagen Interpellation 2016/17:211 Åtgärder mot illegal yrkestrafik av Emma Wallrup V Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan

2017-01-18

Riksdagens protokoll 2016/17:56 (pdf, 927 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:55

1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 januari kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2016/17:FPM51 Meddelande om revidering av

2017-01-17

Riksdagens protokoll 2016/17:55 (pdf, 409 kB)