Dokument & lagar (356 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:82

1  Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin Anf. 1  ANDERS W JONSSON CAktuell debatt om situationen inom barn- och ungdoms-psykiatrin Herr talman I vårt land ett av världens rikaste och mest välmående länder blir det allt fler barn och unga som inte mår bra. De kan ha ont i huvudet eller ont i

2018-03-09

Riksdagens protokoll 2017/18:82 (pdf, 476 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:81

1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 februari justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Vasiliki Tsouplaki som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

2018-03-08

Riksdagens protokoll 2017/18:81 (pdf, 840 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:80

1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 februari justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:388 Till riksdagen Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD Interpellationen kommer att besvaras

2018-03-07

Riksdagens protokoll 2017/18:80 (pdf, 952 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:79

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 februari justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Emanuel Öz S avsagt sig uppdraget som suppleant i EUnämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält

2018-03-06

Riksdagens protokoll 2017/18:79 (pdf, 451 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:78

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 februari justerades. 2  Anmälan om avskrivning av proposition Tredje vice talmannen meddelade att talmannen den 27 februari avskrivit prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti samt de med anledning av propositionen väckta motionerna. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

2018-03-02

Riksdagens protokoll 2017/18:78 (pdf, 356 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:77

1  Justering av protokoll Protokollet för den 8 februari justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:19 för tisdagen den 27 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 3  Anmälan om fördröjda

2018-03-01

Riksdagens protokoll 2017/18:77 (pdf, 1145 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:76

1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 februari justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Berit Högman S avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Amne Ali som

2018-02-28

Riksdagens protokoll 2017/18:76 (pdf, 1300 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:75

1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 och 31 januari samt för den 1, 2 och 6 februari justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Jeff Ahl SD skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för

2018-02-27

Riksdagens protokoll 2017/18:75 (pdf, 495 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:74

1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i arbetsmarknadsutskottet skulle utökas från 29 till 30. Kammaren medgav denna utökning. 3  Val av extra suppleant

2018-02-16

Riksdagens protokoll 2017/18:74 (pdf, 491 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:73

1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 januari justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:368 Till riksdagen Interpellation 2017/18:368 Leveranssäkerheten för el av Mattias Bäckström Johansson SD Interpellationen kommer att besvaras

2018-02-15

Riksdagens protokoll 2017/18:73 (pdf, 712 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:72

Välkomsthälsning Anf. 1  TALMANNEN: Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna för den diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten. 1  Utrikespolitisk debatt Anf. 2  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM SUtrikespolitisk debatt Herr talman, ärade ledamöter, representanter för den diplomatiska kåren,

2018-02-14

Riksdagens protokoll 2017/18:72 (pdf, 926 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:71

1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 januari justerades. 2  Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 15 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven S3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2018-02-13

Riksdagens protokoll 2017/18:71 (pdf, 758 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:70

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 januari justerades. 2  Anmälan om faktapromemoria Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM50 Förhandlingsmandat för avtal om skydd av marin biologisk mångfald

2018-02-09

Riksdagens protokoll 2017/18:70 (pdf, 356 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:69

1  Frågestund Anf. 1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Frågestund Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet Åsa Regnér, statsrådet Per Bolund och miljöminister Karolina Skog. En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse

2018-02-08

Riksdagens protokoll 2017/18:69 (pdf, 376 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:68

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 januari justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2017/18:3959 och 3963 till konstitutionsutskottet  2017/18:3965 och 3966 till skatteutskottet  2017/18:39683973 till socialutskottet EU-dokument KOM2017 753

2018-02-07

Riksdagens protokoll 2017/18:68 (pdf, 866 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:67

1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 januari justerades. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Erik Slottner KD inträtt som ersättare för Désirée Pethrus KD under tiden för hennes ledighet den 5 februari30 juni. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas

2018-02-06

Riksdagens protokoll 2017/18:67 (pdf, 869 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:66

1  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Johan Forssell M avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Valter Mutt som ledamot i utrikesutskottet och Maria Ferm som ledamot

2018-02-02

Riksdagens protokoll 2017/18:66 (pdf, 519 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:65

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:337 Till riksdagen Interpellation 2017/18:337 Brottslighet mot djurbönder av Runar Filper SD Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare

2018-02-01

Riksdagens protokoll 2017/18:65 (pdf, 577 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:64

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:15 för torsdagen den 25 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:349

2018-01-31

Riksdagens protokoll 2017/18:64 (pdf, 649 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:63

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 februari kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM49 Direktiv

2018-01-30

Riksdagens protokoll 2017/18:63 (pdf, 860 kB)