Dokument & lagar (1 588 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM141 KOM (2013) 471

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141 Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM 2013 471 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande

2013-08-14

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM141 KOM (2013) 471 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM140 KOM (2013) 462, SWD (2013) 230

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM140 Förordning om långsiktiga 2012/13:FPM140 investeringsfonder Finansdepartementet 2013-08-13 Dokumentbeteckning KOM 2013 462 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder SWD 2013 230 Impact assessment accompanying

2013-08-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM140 KOM (2013) 462, SWD (2013) 230 (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM139 KOM (2013) 468

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM139 Rapport om mervärdet av 2012/13:FPM139 makroregionala strategier Statsrådsberedningen 2013-08-12 Dokumentbeteckning KOM 2013 468 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de makroregionala

2013-08-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM139 KOM (2013) 468 (pdf, 115 kB)

Skrivelse 2012/13:185

Regeringens skrivelse 2012/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr. och samarbete i Europa OSSE 2012/13:185 under 2012 och första halvåret 2013 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 augusti 2013 Gunilla Carlsson Birgitta Ohlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:UU19 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:185 (pdf, 315 kB)

Skrivelse 2012/13:184

Regeringens skrivelse 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté Skr. m.m. under 2012 och första halvåret 2013 2012/13:184 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 augusti 2013 Gunilla Carlsson Birgitta Ohlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2013/14:UU18 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:184 (pdf, 560 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM138 KOM (2013) 324

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM138 Meddelande om cigarrettsmuggling 2012/13:FPM138 Finansdepartementet 2013-08-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 324 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Upptrappning av kampen mot cigarrettsmuggling och andra former av olaglig handel med tobaksprodukter

2013-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM138 KOM (2013) 324 (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM137 KOM(2013) 430 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM137 Utökat samarbete mellan de offentliga 2012/13:FPM137 arbetsförmedlingarna Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-05 Dokumentbeteckning KOM2013 430 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

2013-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM137 KOM(2013) 430 slutlig (pdf, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM136 KOM (2013) 408, KOM (2013) 409, KOM (2013) 410

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM136 Påskyndande av genomförandet av det 2012/13:FPM136 gemensamma europeiska luftrummet Näringsdepartementet 2013-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2013 408 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2013-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM136 KOM (2013) 408, KOM (2013) 409, KOM (2013) 410 (pdf, 194 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM135 KOM (2013) 472

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM135 Avgifter för säkerhetsövervakning av 2012/13:FPM135 humanläkemedel Socialdepartementet 2013-07-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning

2013-07-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM135 KOM (2013) 472 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM134 KOM (2013) 450

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM134 Förslag till EU:s årsbudget för 2014 2012/13:FPM134 Finansdepartementet 2013-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2013 450 Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 Sammanfattning Budgeten för 2014 blir den första i den fleråriga budgetram som

2013-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM134 KOM (2013) 450 (pdf, 238 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM133 KOM (2013) 315, KOM (2013) 316

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM133 Nödlarmssystemet eCall 2012/13:FPM133 Näringsdepartementet 2013-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2013 315 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall KOM 2013 316 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2013-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM133 KOM (2013) 315, KOM (2013) 316 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM132 KOM (2013) 454, KOM (2013) 460

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132 Meddelande och rekommendation om 2012/13:FPM132 nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 2013-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2013 454 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2013-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM132 KOM (2013) 454, KOM (2013) 460 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM131 KOM (2013) 484

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM131 Förordning om statistik över 2012/13:FPM131 godstransporter på inre vattenvägar Finansdepartementet 2013-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2013 484 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inte vattenvägar

2013-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM131 KOM (2013) 484 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM130 KOM (2013) 342

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM130 Förordning om statistik över 2012/13:FPM130 makroekonomiska obalanser Finansdepartementet 2013-07-12 Dokumentbeteckning KOM 2013 342 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska

2013-07-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM130 KOM (2013) 342 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM129 KOM (2013) 327

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM129 Utgifter inom områdena djurhälsa, växtskadegörare och offentlig kontroll Landsbygdsdepartementet 2013-07-11 Dokumentbeteckning KOM 2013 327 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan,

2013-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM129 KOM (2013) 327 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM128 KOM (2013) 296

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM128 Förordning om hamntjänster Näringsdepartementet 2013-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2013 296 Förordning om ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar Tidigare faktapromemoria: Vitboken om EU:s framtida transportpolitik 2010/11:FPM103

2013-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM128 KOM (2013) 296 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM127 KOM (2013) 298

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM127 Europeisk strategi för mikro- och 2012/13:FPM127 nanoelektronik Näringsdepartementet 2013-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2013 298 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En europeisk

2013-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM127 KOM (2013) 298 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM126 KOM (2013) 447

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM:126 Att arbeta tillsammans för Europas 2012/13:FPM126 ungdomar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 447 Meddelande från kommissionen Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och

2013-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM126 KOM (2013) 447 (pdf, 184 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM125 KOM (2013) 404

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM125 Direktiv om skadestånd vid överträdelse av konkurrensregler Näringsdepartementet 2013-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 404 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser

2013-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM125 KOM (2013) 404 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM124 KOM (2013) 407

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM124 Handlingsplan för stålindustrin 2012/13:FPM124 Näringsdepartementet 2013-07-04 Dokumentbeteckning KOM 2013 407 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En handlingsplan för en konkurrenskraftigt

2013-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM124 KOM (2013) 407 (pdf, 131 kB)