Dokument & lagar (402 träffar)

Svensk författningssamling 2015:938

2015-12-10

Svensk författningssamling 2015:912

2015-12-10

Svensk författningssamling 2015:904

2015-12-10

Svensk författningssamling 2015:899

2015-12-10

Riksdagens protokoll 2015/16:43

1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Olof Lavesson M avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation och att Jenny Petersson M avsagt sig uppdragen som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet.

2015-12-10

Riksdagens protokoll 2015/16:43 (pdf, 1078 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:42

1  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Mats Pertoft MP skulle tjänstgöra som ersättare för Annika Hirvonen Falk MP under tiden den 11 december 20156 augusti 2016 i stället för den 21 december 20157 augusti 2016 som tidigare meddelats. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2015-12-09

Riksdagens protokoll 2015/16:42 (pdf, 1296 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:41

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16:208 Till riksdagen Interpellation 2015/16:208 Regionala flygplatser av Christian Holm Barenfeld M Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor

2015-12-08

Riksdagens protokoll 2015/16:41 (pdf, 456 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:40

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Peter Johnsson S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 8 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för John Skoglund S2  Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2015-12-07

Riksdagens protokoll 2015/16:40 (pdf, 1446 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:39

1  Justering av protokoll Protokollen för den 19 och 20 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2015/16:206 Till riksdagen Interpellation 2015/16:206 Öppenhet och transparens av Niklas Wykman M Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2015-12-04

Riksdagens protokoll 2015/16:39 (pdf, 310 kB)

EU-nämndens dokument 2015/16:19

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2015-12-04 TID 09.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-12-04

Svensk författningssamling 2015:860

2015-12-03