Dokument & lagar (202 träffar)

Riksdagsskrivelse 1891:11

22 Riksdagens Skrifvelse N:o 11. N:o 11. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 mars 1891. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 i förordningen om lagfart cl fång till fast egendom den 16 juni 1875. Lagutskottets utlåtande no 8.Till Konungen.

1891-03-07

Riksdagsskrivelse 1891:11 (pdf, 225 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:10

Riksdagens Skrifvelse N:o 10. 21 N:o 10. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 mars 1891-Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maf.ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 kap. I rättegångsbalken Lagutskottets utlåtande n:o 5.Till Konungen.

1891-03-07

Riksdagsskrivelse 1891:10 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:9

Riksdagens Skrifvelse N:o 9. 15 mo 9. Upplöst och godkänd hos Första Kammaren den 4 mars 1891. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till förordning angående ändring i och tillägg till förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863. Lagutskottets

1891-03-07

Riksdagsskrivelse 1891:9 (pdf, 381 kB)

Riksdagens protokoll 1891:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 10. Lördagen den 7 mars. Kammaren sammanträdde kl. 10.30 f. m.och dess förhandla erar leddes af herr vice talmannen. Herr vice talmannen tilikännagaf, att till honom från hans excellens herr statsministern ankommit en så lydande skrifvelse: Till vice talmannen i Riksdagens

1891-03-07

Riksdagens protokoll 1891:10 (pdf, 2986 kB)

Riksdagens protokoll 1891:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 10. Fredagen den 27 februari. Kl. 2,3 0 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 20 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten i Riksdagens Ändra Kammare herr fabrikör O. Olsson, som lider af Erysipelas

1891-02-28

Riksdagens protokoll 1891:10 (pdf, 1381 kB)

Riksdagens protokoll 1891:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 8. Onsdagen den 25 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 18 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets memorial n:o 1, med uppgift å hvilande förslag till ändringar

1891-02-28

Riksdagens protokoll 1891:8 (pdf, 2614 kB)

Riksdagens protokoll 1891:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 8. Onsdagen den 25 februari. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 18 innevarande februari förda protokoll och begärdes dervid ordet af Herr Hedin, som yttrade:När kammaren till behandling förehade statsutskottets förslag angående reglering

1891-02-24

Riksdagens protokoll 1891:8 (pdf, 3192 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:8

Riksdagens Skrifvelse N:o 8. 11 N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 Februari 1891. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Iiongl. Maj:ts proposition angående disposition af en del byggnader och jord, tillhörande förra häradshöfdingebostället Hammenhög n:o 31 i Kristianstads

1891-02-21

Riksdagsskrivelse 1891:8 (pdf, 274 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:7

Riksdagens Skrifvelse N:o t. 9 N:o 7. Uppläst och godkänd hos Företa Kammaren den 21 februari 1891 Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Kongs Norrby kungsgård i Östergötlands län. Statsutskottets

1891-02-21

Riksdagsskrivelse 1891:7 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:6

Riksdagens Skrifvelse N:o 6. 7 N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 februari 1891. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående gränsreglering mellan Carl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskilstuna stad. Statsutskottets utlåtande no 11.Till

1891-02-21

Riksdagsskrivelse 1891:6 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:5

6 Riksdagens Förordnande N:o 5. N:o 5. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 18 Februari 1891. Andra Kammaren den 18 Riksdagens förordnande för häradshöfding en Daniel Gottlieb Re~stadius att vara Riksdagens justitieombudsmans suppleant. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro,

1891-02-18

Riksdagsskrivelse 1891:5 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:3

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 3. N o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 februari 1891. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af justitieombudsman och suppleant för honom. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 14 innevarande februari i enlighet med 96

1891-02-18

Riksdagsskrivelse 1891:3 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:2

2 Riksdagens Förordnande N:o 2. N:0 2. Uppläst och godkändt af Första Kammaren den 17 februari 1891. Andra Kammaren den 17 Riksdagens förordnande för komiterade för tryckfrihetens vård. Riksdagens förordnande för:f. d. riksarkivarien, kommendören af Kongl. Maj:ts nordstjerneorden, första klassen, in. in.filosofie doktorn

1891-02-17

Riksdagsskrivelse 1891:2 (pdf, 159 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:1

Riksdagens Skrifvelse N:o t. 1 N:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 februari 1891. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående verkstäld omröstning öfver högsta domstolens ledamöter. Till Konungen. Den i öfverensstämmelse med 103 regeringsformen och 69 riksdagsordningen valda

1891-02-17

Riksdagsskrivelse 1891:1 (pdf, 109 kB)

Riksdagens protokoll 1891:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 4 februari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 26 och 28 nästlidne januari. 2. Herr statsrådet in. in. A. Östergren aflemnade Kongl. Maj ds propositioner till Riksdagen: angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen med förslag till ändrad lydelse

1891-02-03

Riksdagens protokoll 1891:4 (pdf, 599 kB)

Riksdagens protokoll 1891:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 4 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr Larsson, Anders, anmälde, att han instält sig vid riksdagen. Herr statsrådet Östergren aflemnade Kongl. Majds nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen

1891-02-02

Riksdagens protokoll 1891:4 (pdf, 717 kB)

Riksdagens protokoll 1891:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 1. Sedan, i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen, Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden torsdagen den 15 januari 1891, samt de af kammarens ledamöter, hvilka blifvit till denna Riksdag nyvalde, kallats att samma dag till statsrådet

1891-01-16

Riksdagens protokoll 1891:1 (pdf, 434 kB)

Riksdagens protokoll 1891:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 1. Sedan Riksdagen i enlighet med riksdagsordningens 2 samlats i Stockholm torsdagen den 15 januari 1891, sammanträdde Andra Kammaren Lördagen den 17 januari, kl. 11 f. m. I Sammanträdet öppnades af representanten för Stockholms stad herr friherre A. H. Fock, såsom den

1891-01-16

Riksdagens protokoll 1891:1 (pdf, 999 kB)

Riksdagens protokoll 1891:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1391. Första Kammaren. N:o 2. Tisdagen den 20 januari. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Hans excellens friherre Blidt, friherre von Krcemer, herrar Lundeberg och Falk, Helmer, friherre af TJgglas samt herrar Abelin, De Hare, Stridsberg, Lothigius och Wallberg, Isak, anmälde, att de instält

1891-01-15

Riksdagens protokoll 1891:2 (pdf, 522 kB)

Svensk författningssamling 1891:35 s.1

Författningen är upphävd