Dokument & lagar (656 träffar)

Riksdagsskrivelse 2011/12:204

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:204 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-09

Riksdagsskrivelse 2011/12:204 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:203

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:203 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU14 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-09

Riksdagsskrivelse 2011/12:203 (doc, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:111

Riksdagens protokoll 2011/12:111 Onsdagen den 9 maj Kl. 09:00 17:38 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 maj. 2 Meddelande om frågestund ändring Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 10 maj kl. 14.00 skulle statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M närvara i stället för

2012-05-09

Riksdagens protokoll 2011/12:110

Riksdagens protokoll 2011/12:110 Tisdagen den 8 maj Kl. 13:00 19:17 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 maj. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Mats Odell KD avsagt sig uppdragen som ledamot i Utrikesnämnden och i krigsdelegationen. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3 Anmälan om

2012-05-08

Riksdagens protokoll 2011/12:110 (pdf, 844 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:109

Riksdagens protokoll 2011/12:109 Fredagen den 4 maj Kl. 09:00 11:38 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 27 april. 2 Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott Tredje vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:33 för torsdagen den 3 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag

2012-05-04

Riksdagens protokoll 2011/12:109 (pdf, 595 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:202

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:202 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU9 Integritetsfrågor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-03

Riksdagsskrivelse 2011/12:202 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:201

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:201 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-03

Riksdagsskrivelse 2011/12:201 (doc, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:108

Riksdagens protokoll 2011/12:108 Torsdagen den 3 maj Kl. 12:00 17:37 1 Beslut om ärende som slutdebatterats den 2 maj SoU13 Funktionshindersfrågor  Punkt 1 Funktionshinderspolitikens inriktning 1. utskottet  2. res. 1 S Votering: 170 för utskottet  94 för res. 1  35 avstod  50 frånvarande  Kammaren biföll utskottets

2012-05-03

Riksdagens protokoll 2011/12:108 (pdf, 1149 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:200

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:200 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-02

Riksdagsskrivelse 2011/12:200 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:199

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:199 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU18 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-02

Riksdagsskrivelse 2011/12:199 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:198

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:198 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU19 Kommittéberättelse 2012 m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-02

Riksdagsskrivelse 2011/12:198 (doc, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:107

Riksdagens protokoll 2011/12:107 Onsdagen den 2 maj Kl. 09:00 17:57 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 25 april. 2 Anmälan om ordförande i utrikesutskottet Andre vice talmannen anmälde att Sofia Arkelsten M valts till ordförande i utrikesutskottet från och med den 26 april. 3 Anmälan

2012-05-02

Riksdagens protokoll 2011/12:107 (pdf, 1348 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:106

Riksdagens protokoll 2011/12:106 Fredagen den 27 april Kl. 14:06 14:07 1 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 3 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Statsrådet Anna-Karin Hatt Clandsbygdsminister Eskil Erlandsson Cstatsrådet Gunilla Carlsson Mstatsrådet

2012-04-27

Riksdagens protokoll 2011/12:106 (pdf, 282 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:105

Riksdagens protokoll 2011/12:105 Fredagen den 27 april Kl. 09:00 13:56 1 Anmälan om återtagande av platser i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Eliza Roszkowska Öberg M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Björn Samuelson M och 

2012-04-27

Riksdagens protokoll 2011/12:105 (pdf, 967 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:104

Riksdagens protokoll 2011/12:104 Torsdagen den 26 april Kl. 12:00 17:27 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2011/12:324 Till riksdagen  Interpellation 2011/12:324 Personal-

2012-04-26

Riksdagens protokoll 2011/12:104 (pdf, 820 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:197

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:197 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU14 Naturvård och biologisk mångfald får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:197 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:196

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:196 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2011/12:TU11 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:196 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:195

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:195 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2011/12:TU8 Yrkestrafik och taxi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:195 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:194

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:194 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:193 till

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:194 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:193

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:193 Riksrevisionen 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:193 (doc, 27 kB)