Dokument & lagar (141 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:34

Riksdagsskrivelse 2013/14:34 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU6 En tydligare rätt till avbrottsersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:34 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:34 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:24

Riksdagsskrivelse 2013/14:24 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU5 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:24 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:24 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:23

Riksdagsskrivelse 2013/14:23 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU4 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:23 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:23 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:283

Riksdagsskrivelse 2012/13:283 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU22 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:283 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:282

Riksdagsskrivelse 2012/13:282 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:282 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:249

Riksdagsskrivelse 2012/13:249 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU19 Olagligt statsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:249 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:248

Riksdagsskrivelse 2012/13:248 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU18 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:248 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:201

Riksdagsskrivelse 2012/13:201 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU16 Naturgasfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:201 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:200

Riksdagsskrivelse 2012/13:200 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:200 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:169

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-03-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:169 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:168

Riksdagsskrivelse 2012/13:168 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU7 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:168 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:153

Riksdagsskrivelse 2012/13:153 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU6 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-20

Riksdagsskrivelse 2012/13:153 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:129

Riksdagsskrivelse 2012/13:129 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:129 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:127

Riksdagsskrivelse 2012/13:127 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:127 (pdf, 82 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:105

Riksdagsskrivelse 2012/13:105 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:105 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:104

Riksdagsskrivelse 2012/13:104 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:104 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:103

Riksdagsskrivelse 2012/13:103 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:103 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:102

Riksdagsskrivelse 2012/13:102 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU10 Låneram för SAS-koncernen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:102 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:69

Riksdagsskrivelse 2012/13:69 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU9 Certifiering av vissa installatörer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:69 (pdf, 82 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:30

Riksdagsskrivelse 2012/13:30 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU4 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-11-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:30 (pdf, 83 kB)