Dokument & lagar (62 träffar)

Betänkande 2009/10:UFöU3

Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska styrkan ska vara verksam under sju månader från april 2010. Cirka 175 personer ska bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Personalramen omfattar sammantaget 465 personer och i den ingår även resurser för förstärkning och evakuering vid behov. Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter. Sveriges deltagande förutsätter ett fortsatt mandat från FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och underströk samtidigt att det är viktigt att hitta lösningar på problemen med personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:UFöU3 (pdf, 665 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)

Betänkande 2009/10:UFöU2

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka till förfogande för Natos fredsfrämjande insats i Kosovo, Kfor. Styrkan ska uppgå till högst 540 personer till och med den 31 december 2010, och därefter till 360 personer till och med den 31 december 2011. Detta under förutsättning att FN:s säkerhetsråd har gett sitt mandat. Antalet väpnade svenska soldater i Kfor beräknas uppgå till högst omkring 250 fram till oktober 2010. I personalramen på 540 personer ingår resurser för oförutsedda behov av förstärkningar och evakueringar. Sverige har deltagit i Kfor sedan 1999. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-19 Debatt: 2009-12-09 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:UFöU2 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Omröstning 2009/10:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan Riksdagen avslår motion 2009/10:U4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning Riksdagen avslår motion 2009/10:U3 yrkandena 1-4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:U5 yrkande 1. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-11-19

Betänkande 2009/10:UFöU1

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010. Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Därmed säger riksdagen ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-19

Betänkande 2009/10:UFöU1 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Omröstning 2004/05:BOU9p8 Krav på konsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 8 Krav på konsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo12 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 2 0 40 13

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo10 och 2004/05:Bo13. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 0 42 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo11 yrkande 4 och 2004/05:Bo12 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, fp, kd Parti

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Fi11 yrkande 6 och 2004/05:Bo11 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU10p9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo257 yrkandena 1-4, 5 i denna del, 7 och 8 samt 2004/05:Bo320. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p7 Bostäder åt utsatta kvinnor

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 7 Bostäder åt utsatta kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo309 yrkande 7 och 2004/05:Bo313 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 23 och 2004/05:Bo306 yrkande 21. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p6 Kompensationsprincipen - kompensationsfria förvärv m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 6 Kompensationsprincipen kompensationsfria förvärv m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo9

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 5, 2004/05:Bo5 yrkande 2, 2004/05:Bo6 yrkandena 1-3 och 2004/05:Bo7 yrkandena 1-3. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p7 Kompensationsprincipen - företräde för fysiska personer

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 7 Kompensationsprincipen företräde för fysiska personer Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Bo8

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU11p3 Lokalisering av mobiltelefonimaster m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU11 Planfrågor, förslagspunkt 3 Lokalisering av mobiltelefonimaster m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So506 yrkande 5, 2004/05:MJ372 yrkande 5, 2004/05:MJ509 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2004/05:Bo207, 2004/05:Bo211, 2004/05:Bo218 yrkandena 1-5, 2004/05:Bo250 yrkandena 1 och 4-9, 2004/05:Bo256,

2005-05-26

Omröstning 2004/05:BOU11p1 Boende och buller m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU11 Planfrågor, förslagspunkt 1 Boende och buller m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N409 yrkande 25, 2004/05:Bo203, 2004/05:Bo215, 2004/05:Bo251 yrkandena 1-3 och 6, 2004/05:Bo307 yrkandena 9 och 10, 2004/05:Bo308 yrkande 9 och 2004/05:Bo310 yrkande 22. Datum: 2005-05-26 Omröstning

2005-05-26

Betänkande 2004/05:BOU9

Bostadsbidraget till barnfamiljer förstärks. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs, och ett umgängesbidrag införs. Den del av bostadsbidraget som lämnas för bostadskostnaden ändras från nuvarande två ersättningsnivåer till en ersättningsnivå. Sambor likställs med makar, även om de varken har eller har haft gemensamt barn eller har gemensam folkbokföringsadress. Det införs en särskild regel om bevisbördan när det gäller samboförhållanden så att det blir tydligare att de bidragssökande i vissa fall ska likställas med sambor, om de inte visar att de inte är sambor. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2005 men ska i huvudsak tillämpas på bostadsbidrag efter 2005.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 11
Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:BOU9 (pdf, 1319 kB)
Paginering