Dokument & lagar (16 träffar)

utskottsdokument 2009/10:247110

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet 2009/10:UFöU Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2009/10 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2010-10-07

Betänkande 2009/10:UFöU3

Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska styrkan ska vara verksam under sju månader från april 2010. Cirka 175 personer ska bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Personalramen omfattar sammantaget 465 personer och i den ingår även resurser för förstärkning och evakuering vid behov. Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter. Sveriges deltagande förutsätter ett fortsatt mandat från FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och underströk samtidigt att det är viktigt att hitta lösningar på problemen med personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:UFöU3 (pdf, 665 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)

Betänkande 2009/10:UFöU2

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka till förfogande för Natos fredsfrämjande insats i Kosovo, Kfor. Styrkan ska uppgå till högst 540 personer till och med den 31 december 2010, och därefter till 360 personer till och med den 31 december 2011. Detta under förutsättning att FN:s säkerhetsråd har gett sitt mandat. Antalet väpnade svenska soldater i Kfor beräknas uppgå till högst omkring 250 fram till oktober 2010. I personalramen på 540 personer ingår resurser för oförutsedda behov av förstärkningar och evakueringar. Sverige har deltagit i Kfor sedan 1999. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-19 Debatt: 2009-12-09 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:UFöU2 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Omröstning 2009/10:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan Riksdagen avslår motion 2009/10:U4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning Riksdagen avslår motion 2009/10:U3 yrkandena 1-4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:U5 yrkande 1. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-11-19

Betänkande 2009/10:UFöU1

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010. Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Därmed säger riksdagen ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-19

Betänkande 2009/10:UFöU1 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

utskottsdokument 2004/05:ECXO2SF

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har vid ett tillfälle under 2004/05 års riksmöte beslutat att bereda ärenden

2005-09-07

Omröstning 2004/05:UFöU2p5 Europeiska unionen (EU)

Votering: betänkande 2004/05:UFöU2 Sveriges säkerhetspolitik, förslagspunkt 5 Europeiska unionen EU Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U278, 2003/04:U256 yrkande 1, 2004/05:K431 yrkandena 8 och 10, 2004/05:U216 yrkande 5, 2004/05:U222 yrkandena 1-4, 2004/05:U223 yrkandena 1, 3 och 4, 2004/05:U242 yrkandena 2 och 15, 2004/05:U287

2004-12-15

Omröstning 2004/05:UFöU2p2 Förenta nationerna (FN)

Votering: betänkande 2004/05:UFöU2 Sveriges säkerhetspolitik, förslagspunkt 2 Förenta nationerna FN Riksdagen avslår motionerna 1999/00:U402, 2002/03:U280 yrkande 1, 2002/03:U296 yrkande 5, 2002/03:U311 yrkande 13, 2002/03:U313 yrkande 17, 2002/03:U322 yrkande 18, 2002/03:U328 yrkande 22, 2002/03:Fö261 yrkande 5, 2003/04:U17

2004-12-15

Omröstning 2004/05:UFöU2p6 Nato

Votering: betänkande 2004/05:UFöU2 Sveriges säkerhetspolitik, förslagspunkt 6 Nato Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U234 yrkande 1, 2002/03:U323 yrkande 19, 2003/04:U256 yrkande 6, 2003/04:U329 yrkande 2, 2004/05:K431 yrkande 9, 2004/05:U216 yrkandena 2, 3 och 7, 2004/05:U222 yrkandena 5 och 7, 2004/05:U242 yrkande

2004-12-15

Omröstning 2004/05:UFöU2p3 Sveriges internationella insatser

Votering: betänkande 2004/05:UFöU2 Sveriges säkerhetspolitik, förslagspunkt 3 Sveriges internationella insatser Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U323 yrkande 23, 2003/04:U256 yrkande 5, 2003/04:U294, 2004/05:U216 yrkande 6, 2004/05:U219 yrkande 14, 2004/05:U226 yrkande 29, 2004/05:U275 yrkande 1, 2004/05:U314 yrkande

2004-12-15

Omröstning 2004/05:UFöU2p12 Kina

Votering: betänkande 2004/05:UFöU2 Sveriges säkerhetspolitik, förslagspunkt 12 Kina Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U205 yrkande 2, 2004/05:U205 yrkandena 1-4 och 2004/05:U239 yrkande 7. Datum: 2004-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2004-12-15

Betänkande 2004/05:UFöU2

Riksdagen sade nej till de motioner om Sveriges säkerhetspolitik som hade lämnats med anledning av regeringens proposition 2004/04:5 Vårt framtida försvar och under allmänna motionstiderna 1999, 2002, 2003, och 2004.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Beredning: 2004-10-21 Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-15 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:UFöU2 (pdf, 509 kB)

Betänkande 2004/05:UFöU1

Sverige skickar en väpnad styrka till Bosnien och Hercegovina. Riksdagen har beslutat att ge regeringen rätt att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i landet. Den svenska truppen ingår i en EU-ledd militär krishanteringsinsats, Althea, i Bosnien och Hercegovina. Beslutet innebär att Sverige kommer att skicka 70 personer till Bosnien och Hercegovina under högst 24 månader. Regeringen har dock möjlighet att, till exempel, i händelse av en hastigt uppkommen försämring av säkerhetsläget, skicka en förstärkning på upp till 130 personer. I EU-styrkan kommer totalt cirka 7000 personer att ingå. Styrkans folkrättsliga mandat grundar sig på en resolution från FN:s säkerhetsråd.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-10-21 Debatt: 2004-10-27 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:UFöU1 (pdf, 105 kB)