Dokument & lagar (973 träffar)

Omröstning 2013/14:MJU20p6 Förnybar energi inom EU:s ramverk

Votering: betänkande 2013/14:MJU20 Klimatpolitik, förslagspunkt 6 Förnybar energi inom EU:s ramverk Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson båda SD yrkande 9. Datum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU20p2 Klimatmål på EU-nivå

Votering: betänkande 2013/14:MJU20 Klimatpolitik, förslagspunkt 2 Klimatmål på EU-nivå Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson båda SD yrkandena 1, 3 och 4, 2013/14:MJ428 av Göran Lindell och Anders Åkesson båda C i denna del och 2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkandena

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU20p19 Nationell klimatanpassning

Votering: betänkande 2013/14:MJU20 Klimatpolitik, förslagspunkt 19 Nationell klimatanpassning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson båda SD yrkande 10 och 2013/14:MJ242 av Ann-Kristine Johansson och Phia Andersson båda S yrkande 2. Datum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU20p12 Klimatpolitiskt ramverk

Votering: betänkande 2013/14:MJU20 Klimatpolitik, förslagspunkt 12 Klimatpolitiskt ramverk Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C330 av Jan Lindholm och Mats Pertoft båda MP yrkande 2, 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2013/14:MJ21 av Matilda Ernkrans m.fl. S2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. V yrkande

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU17p4 Förvaltning av gemensamma resurser

Votering: betänkande 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 4 Förvaltning av gemensamma resurser Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ515 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU17p3 Betesresursinventering

Votering: betänkande 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 3 Betesresursinventering Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ206 av Olle Larsson SDDatum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 97 0 0 10 MP 24 0

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU17p1 Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 1 Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m. Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. SDatum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2014-06-10

Riksdagens protokoll 2013/14:122

Riksdagens protokoll 2013/14:122 Tisdagen den 10 juni Kl. 09:00 18:39 1 Justering av protokoll Protokollet för den 3 juni justerades. 2 Berättelse från Valprövningsnämnden Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis

2014-06-10

Riksdagens protokoll 2013/14:122 (pdf, 1184 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:121

Riksdagens protokoll 2013/14:121 Måndagen den 9 juni Kl. 11:00 19:34 1 Justering av protokoll Protokollet för den 2 juni justerades. 2 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 23 maj hade kommit in. 3 Ärenden för hänvisning

2014-06-09

Riksdagens protokoll 2013/14:121 (pdf, 1365 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:120

Riksdagens protokoll 2013/14:120 Torsdagen den 5 juni Kl. 12:00 18:16 1 Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport Anf. 1 JENS HOLM VHerr talman Kära åhörare och tv-tittare I dag på internationella miljödagen har vi en aktuell debatt om klimatförändringarna. FN:s klimatpanel IPCC med världens

2014-06-05

Riksdagens protokoll 2013/14:120 (pdf, 1164 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:39

1 Miljö Miljöminister Lena Ek Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 3 mars 2014 Återrapport från informellt ministermöte den 14 maj 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 12 juni 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar miljöminister Lena Ek med medarbetare

2014-06-05

Omröstning 2013/14:UbU19p3 Ökade lärarbefogenheter

Votering: betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning, förslagspunkt 3 Ökade lärarbefogenheter Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub10 yrkande 1. Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 91 0 0 16 MP 0 19 0 6

2014-06-04

Omröstning 2013/14:UbU19p1 Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd

Votering: betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning, förslagspunkt 1 Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 2010:800 i de delar det avser 3 kap. 1 och 8 och om att det i skollagen bör införas en ny paragraf 3 kap. 5 a samt närmast

2014-06-04

Omröstning 2013/14:UU12p4 Den globala utmaningen migrationsströmmar

Votering: betänkande 2013/14:UU12 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 4 Den globala utmaningen migrationsströmmar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U23 yrkandena 7-9 och 2013/14:U316 yrkande 56. Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP Parti Ja Nej Avstående

2014-06-04

Omröstning 2013/14:UU12p1 Skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling

Votering: betänkande 2013/14:UU12 Sveriges politik för global utveckling, förslagspunkt 1 Skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U24 och 2013/14:U25 yrkandena 1, 2 och 8 samt lägger skrivelse 2013/14:154 till handlingarna. Datum: 2014-06-04 Omröstning

2014-06-04

Omröstning 2013/14:TU13p7 Lastbilars längd och vikt

Votering: betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor, förslagspunkt 7 Lastbilars längd och vikt Riksdagen avslår motionerna 2013/14:T319 av Karin Nilsson och Helena Lindahl båda C2013/14:T478 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht båda S2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 19, 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl.

2014-06-04

Omröstning 2013/14:TU13p4 Bilpooler

Votering: betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor, förslagspunkt 4 Bilpooler Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 8, 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 31, 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 26 och 2013/14:T535 av Teres Lindberg och Börje Vestlund båda

2014-06-04

Omröstning 2013/14:TU13p2 Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta

Votering: betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 9, 2013/14:T268 av Markus Wiechel SD yrkande 1, 2013/14:T269 av Karin Nilsson och Göran Lindell båda C2013/14:T394 av Josef

2014-06-04

Omröstning 2013/14:TU13p1 Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:1248 om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:181

2014-06-04

Omröstning 2013/14:SoU27p2 Nationellt riskbedömningsinstrument

Votering: betänkande 2013/14:SoU27 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård, förslagspunkt 2 Nationellt riskbedömningsinstrument Riksdagen avslår motion 2013/14:So477 av Kent Ekeroth m.fl. SD yrkande 2. Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-06-04