Dokument & lagar (60 träffar)

Omröstning 2005/06:KU21p9 Motionsrätt på skrivelser m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 9 Motionsrätt på skrivelser m.m. Riksdagen i den ordning som avses i 8 kap. 16 regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser 3 kap. 11 Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p6 Utskotten

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 6 Utskotten Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna 4.2.1, 4.6.1, 4.6.5, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.12-4.6.16 och 5.12.1, avslår framställningens förslag såvitt avser

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p3 Riktlinjer för riksdagens arbete med EU-frågor

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 3 Riktlinjer för riksdagens arbete med EU-frågor Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens arbete med EU-frågorna avsnitten 3.1-3.6 i Riksdagskommitténs betänkande att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2007. Därmed bifaller riksdagen framställning

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p15 Genomförandet

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 15 Genomförandet Riksdagen godkänner vad som anförs i framställningen om erforderliga resurser för att genomföra Riksdagskommitténs förslag avsnitten 8.2 och 8.3 i Riksdagskommitténs betänkandeDärmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU26p2 Minoritetsåterremiss

Votering: betänkande 2005/06:KU26 Kommunal demokrati och kompetens, förslagspunkt 2 Minoritetsåterremiss Riksdagen avslår motion 2005/06:K365. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 38 m 0 44 0 11 c 0

2006-05-18

Omröstning 2005/06:KU37p5 Utvidgning av missbruksmodellen

Votering: betänkande 2005/06:KU37 Översyn av personuppgiftslagen, förslagspunkt 5 Utvidgning av missbruksmodellen Riksdagen avslår motion 2005/06:K26 yrkande 2. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44 0 0 11

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU37p2 Nytt mer rättssäkert förslag

Votering: betänkande 2005/06:KU37 Översyn av personuppgiftslagen, förslagspunkt 2 Nytt mer rättssäkert förslag Riksdagen avslår motion 2005/06:K27. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 1 32 m 44 0 0 11 c 0 16 0 6

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p7 Öppna samebyar

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 7 Öppna samebyar Riksdagen avslår motion 2005/06:K13 yrkande 5. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44 0 0 11 c 16 0 0 6

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p3 Icke renägande samers villkor

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 3 Icke renägande samers villkor Riksdagen avslår motion 2005/06:K14 yrkande 1. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1 33 m 44 0 0 11 c 0

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p8 Samlat anslag till Sametinget

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 8 Samlat anslag till Sametinget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K14 yrkande 2 och 2005/06:K15 yrkande 3. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU24p1 Dispositiva helgdagar

Votering: betänkande 2005/06:KU24 Allmänna helgdagar, m.m.förslagspunkt 1 Dispositiva helgdagar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K316 och 2005/06:A258 yrkande 19. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 44 0 0

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p9 Utbildning

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 9 Utbildning Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkandena 2-4, 2003/04:K358 i denna del, 2003/04:K380 yrkandena 6 och 7, 2003/04:K435 i denna del, 2004/05:K284 yrkandena 4-6, 2004/05:K397 yrkande 4, 2005/06:K22 yrkande 26, 2005/06:K249 yrkandena 6-9,

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p7 Fler nationella minoriteter

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 7 Fler nationella minoriteter Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K370 yrkande 3, 2003/04:K417 yrkande 10, 2004/05:K284 yrkande 13, 2005/06:K249 yrkande 16 och 2005/06:K409 yrkande 4. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p14 Särskilt om den romska minoriteten

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 14 Särskilt om den romska minoriteten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K337, 2005/06:K22 yrkandena 14 och 41, 2005/06:K315 yrkandena 4-10, 2005/06:K401 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo280. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p4 Stöd

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 4 Stöd Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K417 yrkande 3, 2004/05:K284 yrkande 3, 2005/06:K249 yrkande 5 och 2005/06:K315 yrkandena 1 och 11. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p2 Omnämnande av de nationella minoriteterna i regeringsformen

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 2 Omnämnande av de nationella minoriteterna i regeringsformen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K417 yrkande 2, 2004/05:K265 yrkande 1, 2004/05:K275, 2004/05:K284 yrkande 2, 2005/06:K15 yrkande 1, 2005/06:K249 yrkande 2 och 2005/06:K409 yrkandena 1 och

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p1 Övergripande frågor

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 1 Övergripande frågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkande 1 i denna del, 2003/04:K417 yrkande 1, 2004/05:K284 yrkande 1, 2004/05:K385 yrkande 1, 2005/06:K249 yrkande 1, 2005/06:K409 yrkandena 3, 5, 8 och 9 samt 2005/06:Kr336 yrkande 4. Datum:

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU17p44 Habeas corpus-principen

Votering: betänkande 2005/06:KU17 En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m.förslagspunkt 44 Habeas corpus-principen Riksdagen avslår motion 2005/06:K430 yrkande 5. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 33 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-05-10

Omröstning 2005/06:KU17p2 Europakonventionen

Votering: betänkande 2005/06:KU17 En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m.förslagspunkt 2 Europakonventionen Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0

2006-05-10

Omröstning 2005/06:KU17p55 Interreligiöst råd

Votering: betänkande 2005/06:KU17 En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m.förslagspunkt 55 Interreligiöst råd Riksdagen avslår motion 2005/06:K21 yrkande 4. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 42 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0

2006-05-10

Paginering