Dokument & lagar (30 träffar)

Omröstning 2007/08:FiU11p10 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2007/08:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2007, förslagspunkt 10 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner dels att Ekonomiska rådet avvecklas fr.o.m. den 1 november 2007, dels att det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m.

2007-11-15

Omröstning 2007/08:FiU26p1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Votering: betänkande 2007/08:FiU26 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet, förslagspunkt 1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade, 2. lag om ändring i lagen 1965:269

2008-05-14

Omröstning 2007/08:FiU18p5 Kreditprövning och kreditupplysning

Votering: betänkande 2007/08:FiU18 Bankfrågor m.m.förslagspunkt 5 Kreditprövning och kreditupplysning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi236 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Fi240 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2007/08:Fi261, 2007/08:C208 yrkandena 5 och 6 samt 2007/08:C383 yrkande 2. Datum: 2008-04-10 Omröstning i sakfrågan

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU7p7 ILO:s konvention 94 och krav på kollektivavtal

Votering: betänkande 2007/08:FiU7 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster förslagspunkt 7 ILO:s konvention 94 och krav på kollektivavtal Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. v yrkandena 3 och 4, 2007/08:Fi4 av Pär Nuder

2007-11-21

Omröstning 2007/08:FiU6p7 Förbud för AP-fonderna att investera i vapenindustrin

Votering: betänkande 2007/08:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 20022006, förslagspunkt 7 Förbud för AP-fonderna att investera i vapenindustrin Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf287 yrkande 9. Datum: 2007-11-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-11-14

Omröstning 2007/08:FiU6p6 Regionala utvecklingsfonder

Votering: betänkande 2007/08:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 20022006, förslagspunkt 6 Regionala utvecklingsfonder Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi217 yrkande 2 och 2007/08:Fi273 yrkandena 1-3. Datum: 2007-11-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-11-14

Omröstning 2007/08:FiU21p14 Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

Votering: betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008, förslagspunkt 14 Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU1p2 Riktlinjer för budgetpolitiken

Votering: betänkande 2007/08:FiU1 FiU1, förslagspunkt 2 Riktlinjer för budgetpolitiken Riksdagen godkänner de riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Finansplanen punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2007/08:Fi250 av Jan Ericson och Maria Plass båda

2007-11-21

Omröstning 2007/08:FiU7p20 Upphandling av hälso- och sjukvård

Votering: betänkande 2007/08:FiU7 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster förslagspunkt 20 Upphandling av hälso- och sjukvård Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi232 av Birgitta Eriksson s2007/08:Fi252 av Laila Bjurling m.fl. s2007/08:Fi263

2007-11-21

Omröstning 2007/08:FiU7p2 Översyn av upphandlingslagstiftningen

Votering: betänkande 2007/08:FiU7 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster förslagspunkt 2 Översyn av upphandlingslagstiftningen Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. v yrkande 1. Datum: 2007-11-21 Omröstning i sakfrågan

2007-11-21

Omröstning 2007/08:FiU31p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet

Votering: betänkande 2007/08:FiU31 Krisberedskap i betalningssystemet, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS24. Datum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2008-06-09

Omröstning 2007/08:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken

Votering: betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU18p4 Saneringslån och statliga sociala lån

Votering: betänkande 2007/08:FiU18 Bankfrågor m.m.förslagspunkt 4 Saneringslån och statliga sociala lån Riksdagen avslår motion 2007/08:C208 yrkandena 10 och 11. Datum: 2008-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 0 0 34 m 76 0 0 21 c

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU14p1 Översyn av EU:s budget

Votering: betänkande 2007/08:FiU14 Översyn av EU:s budget, förslagspunkt 1 Översyn av EU:s budget Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2008-04-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 1 34 m 76 0 0 21 c 23 0 0 6

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU2p17 Utredning om nya välfärdsmått

Votering: betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning förslagspunkt 17 Utredning om nya välfärdsmått Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi208 av Jacob Johnson m.fl. vDatum: 2007-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-12-20

Omröstning 2007/08:FiU24p1 Uppföljning av utvärderingen 1995-2005

Votering: betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken, förslagspunkt 1 Uppföljning av utvärderingen 1995-2005 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om resultatet av utvärderingen av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v

2008-06-16

Omröstning 2007/08:FiU3p4 Jämställda löner i kommunsektorn

Votering: betänkande 2007/08:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner förslagspunkt 4 Jämställda löner i kommunsektorn Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi241 av Lars Ohly m.fl. v och 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 3. Datum: 2007-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-20

Omröstning 2007/08:FiU7p3 Ramavtal

Votering: betänkande 2007/08:FiU7 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster förslagspunkt 3 Ramavtal Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. v yrkande 5. Datum: 2007-11-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-11-21

Omröstning 2007/08:FiU3p3 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2007/08:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner förslagspunkt 3 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi201 av Inger Jarl Beck s2007/08:Fi246 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck båda m och 2007/08:Fi274 av Karl Sigfrid m.fl. mDatum: 2007-12-20 Omröstning

2007-12-20

Omröstning 2007/08:FiU2p10 Fastighetsfrågor

Votering: betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning förslagspunkt 10 Fastighetsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi253 av Fredrik Schulte m yrkandena 1-3, 2007/08:Fi255 av Tomas Tobé m2007/08:Fi260 av Fredrik Schulte m yrkandena 1-3 och 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl.

2007-12-20

Paginering