Dokument & lagar (34 träffar)

Omröstning 2007/08:UFöU4p2 Civilt och militärt agerande - ett samlat bidrag

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 2 Civilt och militärt agerande ett samlat bidrag Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U245 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U19 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:U348 yrkandena 1

2008-06-18

Omröstning 2007/08:UFöU4p4 FN-resolution 1325

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 4 FN-resolution 1325 Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U17 yrkande 2, 2007/08:U204 yrkande 2, 2007/08:U348 yrkande 4 och 2007/08:Fö261 yrkande 12. Datum: 2008-06-18 Omröstning

2008-06-18

Omröstning 2007/08:UFöU4p7 Skrivelsen

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 7 Skrivelsen Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:51 till handlingarna. Datum: 2008-06-18 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU21p14 Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

Votering: betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008, förslagspunkt 14 Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU21p23 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008, förslagspunkt 23 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation samt bemyndigar regeringen att under 2008 dels för det

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU21p16 Nedläggning av Luftfartsstyrelsen

Votering: betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008, förslagspunkt 16 Nedläggning av Luftfartsstyrelsen Riksdagen godkänner att Luftfartsstyrelsen läggs ned den 1 januari 2009. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 17 och avslår motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 2. Datum: 2008-06-18

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken

Votering: betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU24p1 Uppföljning av utvärderingen 1995-2005

Votering: betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken, förslagspunkt 1 Uppföljning av utvärderingen 1995-2005 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om resultatet av utvärderingen av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v

2008-06-16

Omröstning 2007/08:FiU31p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet

Votering: betänkande 2007/08:FiU31 Krisberedskap i betalningssystemet, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS24. Datum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2008-06-09

Omröstning 2007/08:FiU26p1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Votering: betänkande 2007/08:FiU26 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet, förslagspunkt 1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade, 2. lag om ändring i lagen 1965:269

2008-05-14

Omröstning 2007/08:FiU18p5 Kreditprövning och kreditupplysning

Votering: betänkande 2007/08:FiU18 Bankfrågor m.m.förslagspunkt 5 Kreditprövning och kreditupplysning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi236 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Fi240 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2007/08:Fi261, 2007/08:C208 yrkandena 5 och 6 samt 2007/08:C383 yrkande 2. Datum: 2008-04-10 Omröstning i sakfrågan

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU18p4 Saneringslån och statliga sociala lån

Votering: betänkande 2007/08:FiU18 Bankfrågor m.m.förslagspunkt 4 Saneringslån och statliga sociala lån Riksdagen avslår motion 2007/08:C208 yrkandena 10 och 11. Datum: 2008-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 0 0 34 m 76 0 0 21 c

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU14p1 Översyn av EU:s budget

Votering: betänkande 2007/08:FiU14 Översyn av EU:s budget, förslagspunkt 1 Översyn av EU:s budget Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2008-04-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 1 34 m 76 0 0 21 c 23 0 0 6

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU23p2 Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg

Votering: betänkande 2007/08:FiU23 Riksbankens förvaltning 2007, förslagspunkt 2 Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K302 yrkande 1 och 2007/08:Fi272. Datum: 2008-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-04-03

Omröstning 2007/08:FiU17p1 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens Nya lånearrangemang, NAB

Votering: betänkande 2007/08:FiU17 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens IMF:s Nya lånearrangemang NABförslagspunkt 1 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens Nya lånearrangemang, NAB Riksdagen medger att Riksbanken för Sveriges del får biträda det inom Internationella

2008-04-03

Omröstning 2007/08:FiU3p4 Jämställda löner i kommunsektorn

Votering: betänkande 2007/08:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner förslagspunkt 4 Jämställda löner i kommunsektorn Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi241 av Lars Ohly m.fl. v och 2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 3. Datum: 2007-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-20

Omröstning 2007/08:FiU3p3 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2007/08:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner förslagspunkt 3 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi201 av Inger Jarl Beck s2007/08:Fi246 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck båda m och 2007/08:Fi274 av Karl Sigfrid m.fl. mDatum: 2007-12-20 Omröstning

2007-12-20

Omröstning 2007/08:FiU2p17 Utredning om nya välfärdsmått

Votering: betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning förslagspunkt 17 Utredning om nya välfärdsmått Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi208 av Jacob Johnson m.fl. vDatum: 2007-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-12-20

Omröstning 2007/08:FiU2p10 Fastighetsfrågor

Votering: betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning förslagspunkt 10 Fastighetsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi253 av Fredrik Schulte m yrkandena 1-3, 2007/08:Fi255 av Tomas Tobé m2007/08:Fi260 av Fredrik Schulte m yrkandena 1-3 och 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl.

2007-12-20

Omröstning 2007/08:FiU2p13 Information om förhållandena i den finansiella sektorn

Votering: betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning förslagspunkt 13 Information om förhållandena i den finansiella sektorn Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 6. Datum: 2007-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti

2007-12-20

Paginering