Dokument & lagar (73 träffar)

Omröstning 2011/12:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Votering: betänkande 2011/12:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:100 punkt 1 och

2012-06-20

Omröstning 2011/12:FiU28p4 Utjämning av särskilt höga kostnader inom LSS

Votering: betänkande 2011/12:FiU28 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011, förslagspunkt 4 Utjämning av särskilt höga kostnader inom LSS Riksdagen avslår motion 2011/12:So413. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU28p2 Vinstutdelning i offentligt finansierad välfärdsverksamhet

Votering: betänkande 2011/12:FiU28 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011, förslagspunkt 2 Vinstutdelning i offentligt finansierad välfärdsverksamhet Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi299. Datum: 2012-06-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU24p1 Utvärdering av penningpolitiken 2009-2011

Votering: betänkande 2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 20092011, förslagspunkt 1 Utvärdering av penningpolitiken 2009-2011 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken 2009-2011. Datum: 2012-06-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU22p4 Affärs- och investmentbanker

Votering: betänkande 2011/12:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 4 Affärs- och investmentbanker Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi234 av Valter Mutt och Annika Lillemets båda MPDatum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU22p7 Försäkringspremier och betalningsanmärkningar

Votering: betänkande 2011/12:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 7 Försäkringspremier och betalningsanmärkningar Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi239 av Hans Hoff SDatum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU22p6 Fri flytträtt

Votering: betänkande 2011/12:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 6 Fri flytträtt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi277 av Otto von Arnold och Anders Sellström båda KD2011/12:Fi283 av Karin Nilsson och Anders W Jonsson båda C och 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson båda SD

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU21p6 Avveckling av Statens bostadskreditnämnd och användningen av anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd

Votering: betänkande 2011/12:FiU21 Vårändringsbudget för 2012, förslagspunkt 6 Avveckling av Statens bostadskreditnämnd och användningen av anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd Riksdagen godkänner att Statens bostadskreditnämnd BKN avvecklas under 2012 och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Statens

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU44p1 Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden

Votering: betänkande 2011/12:FiU44 Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi5 och 2011/12:Fi6 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2011/12:71 till handlingarna. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-07

Omröstning 2011/12:FiU39p1 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken

Votering: betänkande 2011/12:FiU39 Geografisk utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken till södra och östra Medelhavsregionen, förslagspunkt 1 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken Riksdagen godkänner ändringar i överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken

2012-06-07

Omröstning 2011/12:FiU48p1 Grönbok om skuggbanksektorn

Votering: betänkande 2011/12:FiU48 Grönbok om skuggbanksektorn, förslagspunkt 1 Grönbok om skuggbanksektorn Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2012-05-30 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 97 0 0 10 MP 21

2012-05-30

Omröstning 2011/12:FiU47p2 Öronmärkning av intäkter m.m.

Votering: betänkande 2011/12:FiU47 Auktionering av utsläppsrätter, förslagspunkt 2 Öronmärkning av intäkter m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi20 av Jens Holm m.fl. V yrkandena 1-4. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100

2012-05-30

Omröstning 2011/12:FiU40p6 Svenskt undantag från EMU

Votering: betänkande 2011/12:FiU40 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer, förslagspunkt 6 Svenskt undantag från EMU Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi10 yrkande 3, 2011/12:Fi210 yrkande 1 och 2011/12:Fi305. Datum: 2012-05-30 Omröstning

2012-05-30

Omröstning 2011/12:FiU40p1 Avslag på propositionens förslag

Votering: betänkande 2011/12:FiU40 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer, förslagspunkt 1 Avslag på propositionens förslag Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi9 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Fi10 yrkande 1. Datum: 2012-05-30 Omröstning

2012-05-30

Omröstning 2011/12:FiU40p5 Framtiden för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM)

Votering: betänkande 2011/12:FiU40 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer, förslagspunkt 5 Framtiden för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen EFSM Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin båda SD

2012-05-30

Omröstning 2011/12:FiU40p4 Styrningen av den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM)

Votering: betänkande 2011/12:FiU40 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer, förslagspunkt 4 Styrningen av den europeiska stabilitetsmekanismen ESM Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi11 av Per Bolund MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-30 Omröstning

2012-05-30

Omröstning 2011/12:FiU40p2 Godkännande av fördragsändring

Votering: betänkande 2011/12:FiU40 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer, förslagspunkt 2 Godkännande av fördragsändring Riksdagen godkänner Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska

2012-05-30

Omröstning 2011/12:FiU42p2 Koncerninterna transaktioner

Votering: betänkande 2011/12:FiU42 Offentlig upphandling från eget företag, förslagspunkt 2 Koncerninterna transaktioner Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi12. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 99 0 0

2012-05-09

Omröstning 2011/12:FiU41p1 Utlåning till Irland

Votering: betänkande 2011/12:FiU41 Utlåning till Irland, förslagspunkt 1 Utlåning till Irland Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om ett lån till Irland på högst 600 000 000 euro. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:119 och avslår motionerna 2011/12:Fi13 av Erik Almqvist och Johnny Skalin

2012-05-09

Omröstning 2011/12:FiU32p7 Databas, information, insyn, ökade kunskaper m.m.

Votering: betänkande 2011/12:FiU32 Offentlig upphandling, förslagspunkt 7 Databas, information, insyn, ökade kunskaper m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi212 yrkandena 2 och 3, 2011/12:Fi223, 2011/12:Fi228 yrkande 2, 2011/12:Fi269, 2011/12:Fi285 yrkande 2, 2011/12:Fi298 yrkande 2 och 2011/12:Fi304. Datum: 2012-04-18

2012-04-18

Paginering