Dokument & lagar (59 träffar)

Omröstning 2013/14:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Votering: betänkande 2013/14:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Datum: 2014-06-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-06-26

Omröstning 2013/14:FiU33p1 Årsredovisning för staten 2013

Votering: betänkande 2013/14:FiU33 Årsredovisning för staten 2013, förslagspunkt 1 Årsredovisning för staten 2013 Datum: 2014-06-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0 9 M 100 0 0 7 MP 0 22 0 3 FP 24 0 0 0 C 20 0

2014-06-25

Omröstning 2013/14:FiU19p1 Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FiU19 Förstärkta kapitaltäckningsregler, förslagspunkt 1 Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag 2. lag om införande av lagen 2014:000 om särskild tillsyn över kreditinstitut  och värdepappersbolag

2014-06-25

Omröstning 2013/14:FiU24p1 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013

Votering: betänkande 2013/14:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 20112013, förslagspunkt 1 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken för perioden 2011-2013. Därmed avslår riksdagen motion 2013/14:Fi203 yrkandena 1 och 2. Datum: 2014-06-17

2014-06-17

Omröstning 2013/14:FiU34p2 Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn

Votering: betänkande 2013/14:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013, förslagspunkt 2 Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn Datum: 2014-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 98 0 0 9 MP 20 0 0 5 FP

2014-06-11

Omröstning 2013/14:FiU21p15 Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Votering: betänkande 2013/14:FiU21 Vårändringsbudget för 2014, förslagspunkt 15 Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3. Datum: 2014-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-06-11

Omröstning 2013/14:FiU21p1 Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Votering: betänkande 2013/14:FiU21 Vårändringsbudget för 2014, förslagspunkt 1 Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen 1994:1596 om frivillig miljöledning och miljörevision a a Upphävande av lag Riksdagen antar förslaget till lag om upphävande av lagen 1994:1596 om frivillig miljöledning

2014-06-11

Omröstning 2013/14:FiU31p2 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Votering: betänkande 2013/14:FiU31 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, förslagspunkt 2 Statistik över hushållens tillgångar och skulder Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi2 yrkandena 1-3, 2013/14:Fi3 och 2013/14:Fi274. Datum: 2014-05-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-05-28

Omröstning 2013/14:FiU18p1 Direktupphandling

Votering: betänkande 2013/14:FiU18 Direktupphandling, förslagspunkt 1 Direktupphandling Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 2007:1091 om offentlig upphandling, 2. lag om ändring i lagen 2007:1092 om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 3. lag om ändring

2014-05-28

Omröstning 2013/14:FiU14p2 Ytterligare insatser för att stärka konsumentskyddet

Votering: betänkande 2013/14:FiU14 Viss kreditgivning till konsumenter, förslagspunkt 2 Ytterligare insatser för att stärka konsumentskyddet Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi1. Datum: 2014-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0

2014-04-10

Omröstning 2013/14:FiU22p5 Amorteringskrav på bostadslån

Votering: betänkande 2013/14:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 5 Amorteringskrav på bostadslån Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi276 av Stefan Svanström KD2013/14:Fi296 av Yilmaz Kerimo S2013/14:Fi316 av Markus Wiechel SD och 2013/14:C389 av Markus Wiechel m.fl. SD yrkande 6. Datum:

2014-04-02

Omröstning 2013/14:FiU22p2 Sparbanker och lokal närvaro av banker

Votering: betänkande 2013/14:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 2 Sparbanker och lokal närvaro av banker Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi208 av Jonas Eriksson och Jan Lindholm båda MP yrkande 1, 2013/14:Fi264 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S2013/14:Fi285 av Peter Jeppsson m.fl.

2014-04-02

Omröstning 2013/14:FiU22p1 Kontanthantering

Votering: betänkande 2013/14:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 1 Kontanthantering Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi201 av Ulla Andersson m.fl. V2013/14:Fi220 av Jan Ericson M2013/14:Fi221 av Jan Ericson M2013/14:Fi225 av Krister Hammarbergh M2013/14:Fi253 av Raimo Pärssinen S2013/14:Fi256

2014-04-02

Omröstning 2013/14:FiU26p2 Avknoppning av kommunal verksamhet

Votering: betänkande 2013/14:FiU26 Kommunala frågor, förslagspunkt 2 Avknoppning av kommunal verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi229 av Ann-Britt Åsebol M2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 13, 2013/14:Ub447 av Fredrik Schulte M yrkande 3 och 2013/14:Ub474 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande

2014-03-05

Omröstning 2013/14:FiU26p1 Vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter

Votering: betänkande 2013/14:FiU26 Kommunala frågor, förslagspunkt 1 Vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1-7, 2013/14:Fi244 av Eva-Lena Jansson och Håkan Bergman båda S2013/14:Fi251 av Phia Andersson m.fl. S2013/14:Fi271

2014-03-05

Omröstning 2013/14:FiU27p2 Djurskydd

Votering: betänkande 2013/14:FiU27 Offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Djurskydd Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi211, 2013/14:Fi213 yrkande 3, 2013/14:MJ426 yrkande 5 och 2013/14:MJ518 yrkande 47. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-02-20

Omröstning 2013/14:FiU27p11 Vita jobb

Votering: betänkande 2013/14:FiU27 Offentlig upphandling, förslagspunkt 11 Vita jobb Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi214 i denna del, 2013/14:Fi252, 2013/14:Fi299, 2013/14:Fi300, 2013/14:Fi304 yrkande 2 och 2013/14:Sk411 yrkandena 8 och 9. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-02-20

Omröstning 2013/14:FiU27p8 Skatteplanerande företag

Votering: betänkande 2013/14:FiU27 Offentlig upphandling, förslagspunkt 8 Skatteplanerande företag Riksdagen avslår motion 2013/14:Sk376 yrkande 35. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 97 0 0 10 MP 17 0 0

2014-02-20

Omröstning 2013/14:FiU27p1 Kollektivavtal m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FiU27 Offentlig upphandling, förslagspunkt 1 Kollektivavtal m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi214 i denna del, 2013/14:Fi238 yrkande 1, 2013/14:Fi239 yrkande 1, 2013/14:Fi267, 2013/14:Fi298 yrkande 1 i denna del, 2013/14:Fi302 i denna del, 2013/14:Fi304 yrkande 1, 2013/14:Sk376 yrkandena

2014-02-20

Omröstning 2013/14:FiU27p5 Kvinnors företagande, mindre företag, närproducerat m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FiU27 Offentlig upphandling, förslagspunkt 5 Kvinnors företagande, mindre företag, närproducerat m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi206 yrkande 1, 2013/14:Fi213 yrkande 1, 2013/14:Fi223, 2013/14:Fi240, 2013/14:Fi266 och 2013/14:Fi268. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-02-20

Paginering