Dokument & lagar (1 655 träffar)

Riksdagsskrivelse 2005/06:343

Riksdagsskrivelse 2005/06:343 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU15 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:14

Riksdagsskrivelse 2005/06:343 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:342

Riksdagsskrivelse 2005/06:342 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU28 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:13

Riksdagsskrivelse 2005/06:342 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:341

Riksdagsskrivelse 2005/06:341 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU24 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:11

Riksdagsskrivelse 2005/06:341 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:340

Riksdagsskrivelse 2005/06:340 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU36 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:09

Riksdagsskrivelse 2005/06:340 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:34

Riksdagsskrivelse 2005/06:34 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:34:08

Riksdagsskrivelse 2005/06:34 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:339

Riksdagsskrivelse 2005/06:339 Regeringen Försvarsdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU35 Sekretessfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:34:06

Riksdagsskrivelse 2005/06:339 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:338

Riksdagsskrivelse 2005/06:338 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU35 Sekretessfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:34:05

Riksdagsskrivelse 2005/06:338 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:337

Riksdagsskrivelse 2005/06:337 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU35 Sekretessfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:34:03

Riksdagsskrivelse 2005/06:337 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:336

Riksdagsskrivelse 2005/06:336 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU35 Sekretessfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse

2007-05-09 13:34:02

Riksdagsskrivelse 2005/06:336 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:335

Riksdagsskrivelse 2005/06:335 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att såsom vilande anta den föreslagna ändringen i riksdagsordningen under punkt 1, dels beslutat att avslå utskottets

2007-05-09 13:34:00

Riksdagsskrivelse 2005/06:335 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:334

Riksdagsskrivelse 2005/06:334 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att såsom vilande anta den föreslagna ändringen i riksdagsordningen under punkt 1, dels beslutat att avslå utskottets förslag

2007-05-09 13:33:58

Riksdagsskrivelse 2005/06:334 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:333

Riksdagsskrivelse 2005/06:333 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att såsom vilande anta den föreslagna ändringen i riksdagsordningen under punkt 1, dels beslutat att avslå utskottets

2007-05-09 13:33:56

Riksdagsskrivelse 2005/06:333 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:332

Riksdagsskrivelse 2005/06:332 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU31 Socialtjänst förnyad behandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:54

Riksdagsskrivelse 2005/06:332 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:331

Riksdagsskrivelse 2005/06:331 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2005/06:TU16 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:52

Riksdagsskrivelse 2005/06:331 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:330

Riksdagsskrivelse 2005/06:330 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU28 Förenklade redovisningsregler, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:51

Riksdagsskrivelse 2005/06:330 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:33

Riksdagsskrivelse 2005/06:33 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU9 Ny vallag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:33:48

Riksdagsskrivelse 2005/06:33 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:329

Riksdagsskrivelse 2005/06:329 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU37 Elektronisk ingivning till Bolagsverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:47

Riksdagsskrivelse 2005/06:329 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:328

Riksdagsskrivelse 2005/06:328 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU34 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-09 13:33:45

Riksdagsskrivelse 2005/06:328 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:327

Riksdagsskrivelse 2005/06:327 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU31 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:326 till

2007-05-09 13:33:43

Riksdagsskrivelse 2005/06:327 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:326

Riksdagsskrivelse 2005/06:326 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU31 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:327 till

2007-05-09 13:33:41

Riksdagsskrivelse 2005/06:326 (doc, 26 kB)